Курсна листа што се применува за утврдување на царинска вредност

Доколку во постапката на утврдување на царинската вредност е потребно да се изврши конверзија на странска во домашна валута, согласно член 43 од Царинскиот закон, странската валута се пресметува во домашна валута според средниот курс утврден од Народната банка на Република Северна Македонија (http://www.nbrm.mk)

Начинот на примена на средниот курс во постапката на утврдување на царинската вредност е пропишан во Правилникот за начинот на примена на средниот курс во постапка на утврдување на царинска вредност, објавен во Службен весник на РМ број 117/2009 (http://www.slvesnik.com.mk)

 Курсна листа што се применува од 01.06.2024 година

Код МКД 
EUR 61.5067
USD 56.6152
GBP 71.9882
CHF 62.2286
SEK 5.3110
NOK 5.3101
JPY 0.3621
DKK 8.2430
CAD 41.5670
AUD 37.7852

Курсна листа што се применува од 01.07.2024 година

Код МКД 
EUR 61.5433
USD 57.4366
GBP 72.7978
CHF 64.7007
SEK 5.4681
NOK 5.3759
JPY 0.3633
DKK 8.2497
CAD 41.7781
AUD 37.9733

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.