Курсна листа што се применува за утврдување на царинска вредност

Доколку во постапката на утврдување на царинската вредност е потребно да се изврши конверзија на странска во домашна валута, согласно член 43 од Царинскиот закон, странската валута се пресметува во домашна валута според средниот курс утврден од Народната банка на Република Северна Македонија (http://www.nbrm.mk)

Начинот на примена на средниот курс во постапката на утврдување на царинската вредност е пропишан во Правилникот за начинот на примена на средниот курс во постапка на утврдување на царинска вредност, објавен во Службен весник на РМ број 117/2009 (http://www.slvesnik.com.mk)

 Курсна листа што се применува од 01.02.2024 година

Код МКД 
EUR 61.6950
USD 56.7467
GBP 72.1638
CHF 65.3134
SEK 5.4371
NOK 5.3977
JPY 0.3835
DKK 8.2730
CAD 42.1184
AUD 37.4068

Курсна листа што се применува од 01.03.2024 година

Код МКД 
EUR 61.6950
USD 57.1144
GBP 72.0231
CHF 64.7649
SEK 5.4994
NOK 5.4465
JPY 0.3804
DKK 8.2765
CAD 42.3671
AUD 37.4886

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.