Курсна листа што се применува за утврдување на царинска вредност

Доколку во постапката на утврдување на царинската вредност е потребно да се изврши конверзија на странска во домашна валута, согласно член 43 од Царинскиот закон, странската валута се пресметува во домашна валута според средниот курс утврден од Народната банка на Република Северна Македонија (http://www.nbrm.mk)

Начинот на примена на средниот курс во постапката на утврдување на царинската вредност е пропишан во Правилникот за начинот на примена на средниот курс во постапка на утврдување на царинска вредност, објавен во Службен весник на РМ број 117/2009 (http://www.slvesnik.com.mk)


  
Курсна листа што се применува од 23.11.2022 година

Код МКД 
EUR 61.4950
USD 59.2993
GBP 70.7408
CHF 62.8013
SEK 5.6386
NOK 5.9399
JPY 0.4193
DKK 8.2662
CAD 45.5687
AUD 39.5288

Курсна листа што се применува од 01.12.2022 година

Код МКД 
EUR 61.6958
USD 60.0504
GBP 71.4403
CHF 63.0128
SEK 5.6265
NOK 5.9070
JPY 0.4249
DKK 8.2950
CAD 44.8208
AUD 39.8732
Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.