Курсна листа што се применува за утврдување на царинска вредност

Доколку во постапката на утврдување на царинската вредност е потребно да се изврши конверзија на странска во домашна валута, согласно член 43 од Царинскиот закон, странската валута се пресметува во домашна валута според средниот курс утврден од Народната банка на Република Северна Македонија (http://www.nbrm.mk)

Начинот на примена на средниот курс во постапката на утврдување на царинската вредност е пропишан во Правилникот за начинот на примена на средниот курс во постапка на утврдување на царинска вредност, објавен во Службен весник на РМ број 117/2009 (http://www.slvesnik.com.mk)

 Курсна листа што се применува од 01.05.2023 година

Код МКД 
EUR 61.6550
USD 56.1930
GBP 69.9512
CHF 62.7149
SEK 5.4584
NOK 5.3765
JPY 0.4197
DKK 8.2744
CAD 42.0022
AUD 37.8809

Курсна листа што се применува од 01.06.2023 година

Код МКД 
EUR 61.4950
USD 57.0507
GBP 70.6920
CHF 63.2795
SEK 5.3710
NOK 5.2150
JPY 0.4122
DKK 8.2571
CAD 42.2037
AUD 37.7687
Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.