Борба против корупција

carina

Идентификување на корупцијата и злоупотребата на службена положба

Амбиент

 • Се случува при контактите со царинските службеници;
 • Колку повеќе директни контакти наметнати со регулативата и системот – толку поголем простор за корупција и злоупотреба на службената должност;
 • Сложена и непрецизна регулатива со непотребни дискрециони права како причина за корупција и злоупотреба на службената должност;
 • Непостоечки или низок степен на транспарентност - повеќе простор за корупција и злоупотреба на службената должност;
 • Плаќање на давачки во готово - повеќе простор за корупција и злоупотреба на службената должност;
 • Македноската економија е сеуште високо увозно зависна – 80% од бизнисите мораат да работат со Царинската управа.

Последици

 • Нелегална трговија со наркотици, оружје, стоки со двојна намена;
 • Производство и дистрибуција на фалсификати и пиратерија;
 • Плаќања со готови пари
 • Перење пари;
 • Даночна евазија;
 • Економски криминал;
 • Финансирање тероризам;
 • Помали финансиски можности за задоволување на јавните потреби;
 • Намалена заштита на животот, здравјето и човековата околина;
 • Повисоки трошоци за легалната трговија;
 • Нелојална конкуреција и неповолен бизнис амбиент.

Активности за сузбивање на корупција

Политика за интегритет

Стратегија за интегритет и борба против корупција во Царинската Управа на Република Северна Македонија 2019-2022

Ратификувана Конвенција на Обединети нации против корупцијата

Протокол за соработка за превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси

Ревидирана Аруша декларација

Кодекс на однесување на царинските службеници

Правила за ред и дисциплина во Царинската управа

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.