Алкохол и алкохолни пијалаци

Акцизна основица

Акцизната основица за пиво е 1% волуменски удел на чист алкохол содржан во еден литар готов производ

Акцизна основица за вино е количината на вино изразена во литар готов производ

Акцизна основица за ферментирани пијалаци е количината на ферментиран пијалок изразена во литар готов производ;

Акцизна основица за меѓупроизводи е количината на меѓупроизвод изразена во литар готов производ и

Акцизна основица за етил алкохол и питки жестоки алкохолни пијалаци е еден литар чист алкохол изразен во волуменски процент на температура од 20°C.

Износ на акциза на алкохол и алкохолни пијалци

Износ на акциза на алкохол и алкохолни пијалци

Опис Износ на акциза Единица мерка
Пиво 4 денари 1% волуменски удел на чист алкохол содржан во еден литар готов производ
Непенливо вино 0 денари
Пенливо вино 0 денари
Други пенливи ферментирани пијалаци 0 денари
Други непенливи ферментирани пијалаци 0 денари
Меѓупроизводи со содржина на алкохол < 15% 33 денари литар
Меѓупроизводи со содржина на алкохол 15% >  55 денари литар
Етил алкохол и жестоки пијалаци 340 денари литар измерен на температура од 20°C
Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.