Курсна листа што се применува за утврдување на царинска вредност

Доколку во постапката на утврдување на царинската вредност е потребно да се изврши конверзија на странска во домашна валута, согласно член 43 од Царинскиот закон, странската валута се пресметува во домашна валута според средниот курс утврден од Народната банка на Република Северна Македонија (http://www.nbrm.mk)

Начинот на примена на средниот курс во постапката на утврдување на царинската вредност е пропишан во Правилникот за начинот на примена на средниот курс во постапка на утврдување на царинска вредност, објавен во Службен весник на РМ број 117/2009 (http://www.slvesnik.com.mk)

 Курсна листа што се применува од 01.09.2023 година

Код МКД 
EUR 61.4923
USD 56.4823
GBP 72.0979
CHF 64.2889
SEK 5.1835
NOK 5.3381
JPY 0.3875
DKK 8.2501
CAD 41.7860
AUD 36.4334

Курсна листа што се применува од 01.08.2023 година

Код МКД 
EUR 61.4954
USD 54.6383
GBP 71.6396
CHF 63.7456
SEK 5.3456
NOK 5.4231
JPY 0.3957
DKK 8.2534
CAD 41.3776
AUD 37.2181

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.