Патници

Согласно позитивната законска регулатива постојат одредени правила и ограничувања во патнички промет кои се однесуваат на патниците при премин на граничен премин.

Повеќе информации за тоа која стока не се пријавува и не подлежи на плаќање увозни давачки, ограничувања поврзани со внесување и изнесување на ефективни странски пари како и за тоа кои законски пропишани дозволи и одобренија ви се потребни за внесување/изнесување на живи животни, производи од животинско и растително потекло ќе најдете подолу.

Кога патувате во странство, за правилата и ограничувањата кои се однесуваат на земјата која ќе ја посетите, ве советуваме да се информирате на официјалната интернет страница на царинската администрација на таа земјата.

Упатство за спроведување на царински постапки во патнички промет

Попис на предмети кои патникот привремено ги внесува

Попис на предмети кои патникот привремено ги внесува-ЗУЈ

Изјава за вредност и количината на стоката

Изјава за вредност и количината на стоката-ЗУЈ

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.