Курсна листа што се применува за утврдување на царинска вредност

Доколку во постапката на утврдување на царинската вредност е потребно да се изврши конверзија на странска во домашна валута, согласно член 43 од Царинскиот закон, странската валута се пресметува во домашна валута според средниот курс утврден од Народната банка на Република Северна Македонија (http://www.nbrm.mk)

Начинот на примена на средниот курс во постапката на утврдување на царинската вредност е пропишан во Правилникот за начинот на примена на средниот курс во постапка на утврдување на царинска вредност, објавен во Службен весник на РМ број 117/2009 (http://www.slvesnik.com.mk)

 Курсна листа што се применува од 01.09.2023 година

Код МКД 
EUR 61.4923
USD 56.4823
GBP 72.0979
CHF 64.2889
SEK 5.1835
NOK 5.3381
JPY 0.3875
DKK 8.2501
CAD 41.7860
AUD 36.4334

Курсна листа што се применува од 01.10.2023 година

Код МКД 
EUR 61.5220
USD 57.4274
GBP 71.3216
CHF 64.1188
SEK 5.1767
NOK 5.3542
JPY 0.3889
DKK 8.2523
CAD 42.8039
AUD 37.1375

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.