Курсна листа што се применува за утврдување на царинска вредност

Доколку во постапката на утврдување на царинската вредност е потребно да се изврши конверзија на странска во домашна валута, согласно член 43 од Царинскиот закон, странската валута се пресметува во домашна валута според средниот курс утврден од Народната банка на Република Северна Македонија (http://www.nbrm.mk)

Начинот на примена на средниот курс во постапката на утврдување на царинската вредност е пропишан во Правилникот за начинот на примена на средниот курс во постапка на утврдување на царинска вредност, објавен во Службен весник на РМ број 117/2009 (http://www.slvesnik.com.mk)

 Курсна листа што се применува од 01.03.2023 година

Код МКД 
EUR 61.6946
USD 57.3423
GBP 70.0041
CHF 62.5072
SEK 5.5576
NOK 5.6716
JPY 0.4340
DKK 8.2796
CAD 43.0467
AUD 40.0328

Курсна листа што се применува од 01.04.2023 година

Код МКД 
EUR 61.6940
USD 57.2513
GBP 70.0829
CHF 61.8796
SEK 5.5585
NOK 5.4536
JPY 0.4325
DKK 8.2850
CAD 41.8946
AUD 38.2338
Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.