Курсна листа што се применува за утврдување на царинска вредност

Доколку во постапката на утврдување на царинската вредност е потребно да се изврши конверзија на странска во домашна валута, согласно член 43 од Царинскиот закон, странската валута се пресметува во домашна валута според средниот курс утврден од Народната банка на Република Северна Македонија (http://www.nbrm.mk)

Начинот на примена на средниот курс во постапката на утврдување на царинската вредност е пропишан во Правилникот за начинот на примена на средниот курс во постапка на утврдување на царинска вредност, објавен во Службен весник на РМ број 117/2009 (http://www.slvesnik.com.mk)

 Курсна листа што се применува од 01.11.2023 година

Код МКД 
EUR 61.5070
USD 58.1957
GBP 70.8443
CHF 64.6286
SEK 5.3345
NOK 5.3133
JPY 0.3892
DKK 8.2438
CAD 42.6806
AUD 37.0034

Курсна листа што се применува од 01.12.2023 година

Код МКД 
EUR 61.4950
USD 56.1342
GBP 70.4200
CHF 63.5739
SEK 5.3924
NOK 5.2695
JPY 0.3805
DKK 8.2482
CAD 40.9176
AUD 36.9273

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.