Курсна листа што се применува за утврдување на царинска вредност

Доколку во постапката на утврдување на царинската вредност е потребно да се изврши конверзија на странска во домашна валута, согласно член 43 од Царинскиот закон, странската валута се пресметува во домашна валута според средниот курс утврден од Народната банка на Република Северна Македонија (http://www.nbrm.mk)

Начинот на примена на средниот курс во постапката на утврдување на царинската вредност е пропишан во Правилникот за начинот на примена на средниот курс во постапка на утврдување на царинска вредност, објавен во Службен весник на РМ број 117/2009 (http://www.slvesnik.com.mk)

 Курсна листа што се применува од 01.04.2024 година

Код МКД 
EUR 61.4950
USD 56.6565
GBP 71.9703
CHF 63.8577
SEK 5.4197
NOK 5.3020
JPY 0.3764
DKK 8.2465
CAD 41.6435
AUD 36.9317

Курсна листа што се применува од 01.05.2024 година

Код МКД 
EUR 61.4902
USD 57.8078
GBP 71.9689
CHF 63.3136
SEK 5.2849
NOK 5.2671
JPY 0.3737
DKK 8.2417
CAD 41.9213
AUD 37.0914

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.