Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоците („Сл.весник на РСМ“ бр.96/19) се врши објава на веб страницата на Царинската управа на следните писмена на прекршочниот орган - Комисија за одлучување по прекршок, за кои не успеа доставувањето на еден од законски предвидените начини до лицата на кои се однесуваат, и тоа:

ФИЗИЧКИ ЛИЦА ПРАВНИ ЛИЦА
                    РЕШЕНИЕ         ОБЈАВЕНО                  РЕШЕНИЕ             ПОКАНА
Прк.бр.0433/19 од 05.09.2019  rbare  d
Прк.бр.0371/21 од 15.11.2021 04-12.04.2022 Сали Демиров

Прк.бр.0508/21 од 02.11.2021

Покана прилог

04-12.04.2022 Мурат Гроуп Дооел
Прк.бр.0508/21 од 14.10.2021 04-12.04.2022 Мухамед Имери
Прк.бр.0108/21 од 06.04.2021 04-12.04.2022 Мендерес Аки Спахија
Прк.бр.0318/20 13.04.2022 Доријан Тасев 
Прк.бр.0025/22 од 30.03.2022  18-26.05 2022 Маја Маркоска
Прк.бр.0508/21  13.04.2022

Мурат Гроуп Дооел

Мухамед Имери

Прк.бр.0142/22 18-25.07.2022 Мухамед Имери
Прк.бр.0142/22 18-25.07.2022 Мурат Гроуп Дооел
Прк.бр.0143/22 од 25.05.2022 27.07.-05.08.2022 Александар Трајко Надев
Прк.бр.0089/22 од 07.04.2022 04.-12.08.2022 Димитар Јованов
Прк.бр.0139/20 од 21.08.2021 09.-17.08.2022 Фер Кос Трејд Дооел
Прк.бр.0950/15 од 14.04.2021 09.-17.08.2022 Адемкомпани Дооел
Прк.бр.0554/21 од 20.12.2021 18.-26.08.2022 Зенит Интернатионал Продукт Дооел
Прк.бр.0027/20 од 05.07.2022 01.09.-09.09.2022 Роберто Павлов
Прк.бр.0143/22 од 08.08.2022 25.10.-02.11.2022 Александар Недев
Покана прилог Прк.бр. 0277/22 од 28.09.2022 18.11.-26.11.2022 Џеват Ибраимов
Прк.бр 0496/21 од 17.08.2021  19.12.-29.12.2022 Актепе Јелиз
Прк.бр 0496/21 од 17.08.2021 19.12.-29.12.2022 Нов Бел Рид ДООЕЛ
Прк.бр 1235/15 од 18.03.2022 19.12.-29.12.2022 Едуардос Келасидис
Прк.бр. 0384/20 од 10.12.2021 19.12.-29.12.2022 Даме Јордановски
Прк.бр 0194/20 од 26.02.2021 19.12.-29.12.2022 Нада Пандо

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.