Царински долг и гаранции

Царински долг е обврска на лицето да го плати износот на увозни или извозни давачки кои се пропишани за предметната стока. Царинскиот орган наплатува увозни и извозни давачки и други давачки и даноци во согласност со прописите со кои се регулирани овие видови на давачки и даноци.

Со гаранција се обезбедува плаќање на царински долг кој настанал или царински долг кој би можел да настане, како и други давачки и даноци за кои царинските органи се овластени да ги наплаќаат во согласност со прописите со кои се регулирани овие видови на давачки и даноци, како и камати кои настанале или би можеле да настанат во врска со давачките за кои гаранцијата е поднесена и прифатена.

Упатство за царински долг

Барање за прифаќање на банкарска гаранција/Анекс

Барање за прифаќање на банкарска гаранција/Анекс-ЗУЈ

Барање за прифаќање на поединечен готовински депозит

Барање за прифаќање на поединечен готовински депозит-ЗУЈ

Барање за прифаќање на готовински депозит за обезбедување на царински долг во царинска постапка

 Барање за прифаќање на готовински депозит за обезбедување на царински долг во царинска постапка - ЗУЈ.doc

Известување

Известување-ЗУЈ

Пресметка решение за плаќање на одложените увозни давачки

Пресметка решение за плаќање на одложените увозни давачки-ЗУЈ

Барање за одобрение за одложување на царински долг

Барање за одобрение за одложување на царински долг-ЗУЈ

Барање за простување Прилог 62

Барање за намален износ Прилог 60-б

Барање за општа гаранција Прилог 60а

Гаранција прилог 60

Потврда за готовински депозит Прилог 61

 

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.