Курсна листа што се применува за утврдување на царинска вредност

Доколку во постапката на утврдување на царинската вредност е потребно да се изврши конверзија на странска во домашна валута, согласно член 43 од Царинскиот закон, странската валута се пресметува во домашна валута според средниот курс утврден од Народната банка на Република Северна Македонија (http://www.nbrm.mk)

Начинот на примена на средниот курс во постапката на утврдување на царинската вредност е пропишан во Правилникот за начинот на примена на средниот курс во постапка на утврдување на царинска вредност, објавен во Службен весник на РМ број 117/2009 (http://www.slvesnik.com.mk)

 Курсна листа што се применува од 01.02.2023 година

Код МКД 
EUR 61.6949
USD 56.8984
GBP 69.6331
CHF 61.7072
SEK 5.4670
NOK 5.7410
JPY 0.4423
DKK 8.2939
CAD 42.4107
AUD 39.5201

Курсна листа што се применува од 01.03.2023 година

Код МКД 
EUR
USD
GBP
CHF
SEK
NOK
JPY
DKK
CAD
AUD
Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.