ИПА проекти

Изминативе години во Царинската управа се реализирани голем број проекти за осовременување на царинското работење и натамошен развој на инситуционалните и административните капацитети.

Во 2010 година Европска Комисија донесе одлука со која надлежностите за управување со првата компонента од Програмата ИПА се пренесуваат од Европската Комисија на Република Македонија. Со оваа одлука се потврдува подготвеноста на националната структура (вклучително и Царинската управа) за самостојно управување со средствата на ЕУ од програмата ИПА за понатамошен развој на административните и оперативни капацитети.

Согласно стратешките определби и приоритети, планирана и започната е реализација на проекти кои имаат за цел градење на царинска политика согласно законите, стандардите и најдобрите пракси на Европската Унија.

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.