Закон за акцизи

Закон за акцизите

Закон за акцизите (Сл. весник на РСМ бр.108/2019)

Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите (Сл. весник на РСМ бр.143/2019)

Закон за акцизите пречистен текст(Неофицијална верзија)

Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите (Сл. весник на РСМ бр.225/2019)

Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите (Сл. весник на РСМ бр.275/2019)

Уредба гаранции (Сл. весник на РСМ бр.86/2020)

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите* за време на вонредна состојба (Сл. весник на РСМ бр.105/2020)

Уредба со законска сила за изменувањена Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите* за време на вонредна состојба (Сл. весник на РСМ бр.125/2020)

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на законот за акцизите  за време на вонредна состојба (Сл. весник на РСМ бр.169/2020)

Закон за изменување и дополнување на законот за акцизите (Службен весник на РСМ, бр. 77 од 27.12.2021 година)

Закон за изменување и дополнување на законот за акцизите (Службен весник на РСМ, бр. 57 од 12.03.2022 година)

Закон за акцизите (неофицијален пречистен текст)

Закон за изменување и дополнување на законот за акцизите (Службен весник на РСМ, бр. 209 од 05.10.2023 година)

Закон за акцизите (неофицијален пречистен текст)

Подзаконски акти

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.