Закон за акцизи

Закон за акцизите

Закон за акцизите (Сл. весник на РСМ бр.108/2019)

Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите (Сл. весник на РСМ бр.143/2019)

Закон за акцизите пречистен текст(Неофицијална верзија)

Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите (Сл. весник на РСМ бр.225/2019)

Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите (Сл. весник на РСМ бр.275/2019)

Уредба гаранции (Сл. весник на РСМ бр.86/2020)

Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите* за време на вонредна состојба (Сл. весник на РСМ бр.105/2020)

Уредба со законска сила за изменувањена Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите* за време на вонредна состојба (Сл. весник на РСМ бр.125/2020)

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на законот за акцизите  за време на вонредна состојба (Сл. весник на РСМ бр.169/2020)

Закон за изменување и дополнување на законот за акцизите (Службен весник на РСМ, бр. 77 од 27.12.2021 година)

Закон за изменување и дополнување на законот за акцизите (Службен весник на РСМ, бр. 57 од 12.03.2022 година)

Закон за акцизите (неофицијален пречистен текст)

Закон за изменување и дополнување на законот за акцизите (Службен весник на РСМ, бр. 209 од 05.10.2023 година)

Закон за акцизите (неофицијален пречистен текст)

Подзаконски акти

ПРАВИЛНИК за содржината на електронскиот регистар на акцизни обврзници (Службен весник на РСМ, бр. 275 од 27.12.2019 година)ПРАВИЛНИК за акцизни марки за тутунски производи (Сл. весник на РСМ бр. 246/2019)ПРАВИЛНИК за акцизни марки за меѓупроизводи и жестоки алкохолни пијалаци (Сл. весник на РСМ бр. 246/2019)ПРАВИЛНИК за начинот на оданочување со акциза на алкохол и алкохолни пијалаци и тутунски производи (Сл. весник бр. 275/2019)ПРАВИЛНИК за начинот на оданочување со акциза на енергенти и електрична енергија (Сл. весник бр. 279/2019)ПРАВИЛНИК за начинот на оданочување со акциза на енергенти и електрична енергија (Сл. весник бр. 18/2024)ПРАВИЛНИК за дополнување на ПРАВИЛНИКОТ за начинот на оданочување со акциза на енергенти и електрична енергија (Сл.весник бр.87/2024)ПРАВИЛНИК за движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување (Сл. весник бр. 279/2019)

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.