Закон за царинска управа

Закон за царинска управа

(Сл. весник на РМ бр.46/2004)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа

(Сл. весник на РМ бр.81/2005)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа

(Сл. весник на РМ бр.107/2007)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа

(Сл. весник на РМ бр.103/2008)

Закон за изменување на Законот за Царинска управа

(Сл. весник на РМ бр.64/2009)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинскауправа

(Сл. весник на РМ бр.105/2009)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа

(Сл. весник на РМ бр.48/2010)

Закон за изменување и дополнување на законот за Царинска управа

(Сл. весник на РМ бр.158/2010)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа

(Сл. весник на РМ бр.53/2011)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа

(Сл. весник на РМ бр. 113/2012)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа

(Сл. весник на РМ бр. 43/2014)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа

(Сл. весник на РМ бр. 167/2014)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа

(Сл. весник на РМ бр. 33/2015)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа

(Сл. весник на РМ бр. 61/2015)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа

(Сл. весник на РМ бр. 129/2015)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа(Сл. весник на РМ бр. 23/2016)

Одлука на Уставен суд на Република Македонија број 100 од 04.10.2017 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа

(Сл. весник на РМ бр. 120/2018)

Закон за изменување и дополнување на законот за царинската управа

(Сл. весник на РМ бр. 248/2018)

Закон за изменување и дополнување на законот за царинската управа

(Сл. весник на РМ бр. 122/2021)

Закон за Царинска управа- пречистен текст 2021 заклучно со измена 122 2021

(неофицијална верзија)

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.