Закон за Интелектуална сопственост

Закон за интелектуална сопственост

Закон за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост

Сл. весник на РМ бр.88/2015)

Закон изменување на Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост

(Сл. весник на РМ бр.154/2015)

Закон за изменување и дополнување на Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост

(Сл. весник на РМ бр.192/2015)

Закон за изменување и дополнување на Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост

(Сл. весник на РМ бр.23/2016)

Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост

(пречистен текст)

Закон за изменување на Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост

(Сл.весник на РСМ бр.110 од 19.05.2021)

Уредби

Подзаконски акти

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.