Протокол помеѓу ЦУ на РМ и Федералната царинска служба (Руската Федерација) за размена на документи и информации поврзани со царинска вредност на стока која се разменува меѓу РМ и РФ

Работен план за соработка помеѓу Царинската управа на РМ и Федералната царинска служба (Руска Федерација) за спречување на царински прекршоци

Закон за ратификација на Дополнителниот протокол 5 на договорот за изменување и пристапување на Централно европскиот Договор за слободна трговија

Договор помеѓу Царинската управа на Република Македонија и Државниот царински комитет на Република Азербејџан за соработка на полето на професионална префкалификација и унапредување на професионални вештини на вработените

Меморандум за соработка помеѓу Светската царинска организација, Царинската управа на Република Макединија и Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за основање на Регионален тренинг центар на Светската царинска организација

Меморандум за соработка помеѓу Светската царинска организација, Царинската управа на Република Макединија и Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за основање на Регионален тренинг центар на Светската царинска организација
Склучен 28 септември 2009 година во Скопје
Ратификуван /

План за соработка на царинските служби на Народна Република Кина, Унгарија, Македонија и Србија

Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Европската унија за учество на Република Македонија во програмата на Унијата - Царина2020

Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Европската унија за учество на Република Македонија во програмата на Унијата - Царина2020
Склучен со размена на писма, во Брисел 1 јули 2014 година и во Скопје 4 август 2014 година
Ратификуван 27 октомври 2014 година

Рамковниот договор за соработка и олеснување на царинењето помеѓу царинските служби на Народна Република Кина, Македонија, Србија и Унгарија

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.