РБ

Док.

Бр. Оглас

Објавен

Отварање на понуди

Вид на постапка

Док.

Предмет на набавка

Док.

Одлуки

38

13/2016

15.10.2016

01.12.2016 во 12:00

Сервисирање на мобилни скенери

  

37

25/2016

29.09.2016

12.10.2016 во 11:00

БПП со оглас

Набавка на храна и здравствена нега на службени кучиња

  

36

24/2016

16.09.2016

03.10.2016 во 11:00

БПП со оглас

Одржување на опрема во лабораторија и калибрација на мерни инструменти

  

35

12/2016

02.09.2016

12.10.2016 во 12:00

Контролни марки за обележување на тутунски добра, меѓупроизводи и етил алкохол

  

34

11/2016

Измена

30.08.2016

13.09.2016

23.09.2016 во 12:00

29.09.2016 во 12:00

ИТ опрема

Измена

  

33

23/2016

18.08.2016

30.08.2016 во 11:00

БПП

Надворешна контрола на информациски системи кои содржат лични податоци

  

32

22/2016

17.08.2016

12.09.2016 во 11:00

БПП

Услуги за сертификација по ИСО 27000

Одлука за поништување

31

21/2016;

Измена

09.08.2016

11.08.2016

17.08.2016 во 11:00

23.08.2016 во 11:00

БПП

Набавка на знамиња

Одлука за поништување

30

10/2016

10.08.2016

31.08.2016 во 12:00

ОП

Надворешна подршка на хардвер за ИКТ системи

Одлука за избор

29

09/2016

10.08.2016

20.09.2016 во 11:00

ОП

Набавка на летна и делови од зимска службена облека за царинските службеници распоредени на работни задачи во царинарниците и одделението за истраги

  

28

20/2016

28.07.2016

18.08.2016 во 11:00

БПП со оглас

Изведба на топловодно парно грење во управна зграда на ГП Блато

Одлука за избор

27

18/2016

27.07.2016

19.08.2016 во 11:00

БПП

Набавка на материјали за АОП

Одлука за избор

26

19/2016

26.07.2016

08.08.2016 во 11:00

БПП

Лабораториски испитувања во надворешни лаборатории

Одлука за избор

25

08/2016

25.07.2016

06.09.2016 во 12:00

ОП

Набавка на моторни возила

Одлука за избор

24

17/2016;

Измена

20.07.2016

21.07.2016

25.07.2016 во 11:00

24.08.2016 во 11:00

БПП со оглас

Одржување на лифт;

Измена

Одлука за избор

23

07/2016

14.06.2016

05.09.2016 во 12:00

ОП

Набавка на мобилна лабораторија

  

22

05/2016;

Измена

30.05.2016

04.07.2016

11.07.2016 во 12:00

18.07.2016 во 12:00

ОП

Набавка на гориво за возила и агрегати со безготовинско плаќање;

Измена

Одлука за избор

21

16/2016;

Измена

21.06.2016

01.07.2016

04.07.2016 во 11:00

12.07.2016 во 11:00

БПП

Набавка на услуга за Ре-Сертификација по ISO 9001:2008;

Измена

Одлука за избор

20

15/2016,

Прилог

10.06.2016

10.06.2016

01.07.2016 во 11:00

07.07.2016 во 11:00

БПП

Обука за обезбедувачи

Одлука за поништување

19

06/2016

07.06.2016

01.07.2016 во 11:00

ОП

Осигурување на недвижности и права, опрема, моторни возила, пловни објекти и службени кучиња

Одлука за избор

18

14/2016

02.06.2016

14.06.2016 во 11:00

БПП

Одржување на опрема во лабораторија и калибрација на мерни инструменти

одлука за избор и поништувањее

17

04/2016

26.05.2016

16.06.2016 во 12:00

ОП

Надворешна подршка на хардвер за ИКТ системи

Одлука за поништување

16

03/2016

18.05.2016

08.06.2016 во 12:00

ОП

Реконструкција на асфалтни површини на гранични премини

Одлука за избор

15

13/2016;

13/2016 нов

13.05.2016

10.05.2016

31.05.2016 во 11:00

25.05.2016 во 11:00

БПП

Услуга за регистрација на возила,


Услуга за регистрација на возила-изменета

Одлука за избор

14

10/2016

04.05.2016

12.05.2016 во 11:00

БПП

Услуга за обука од овластени обучувачи за CAF

Одлука за избор

13

11/2016

12.04.2016

19.04.2016 во 11:00

БПП

Набавка на знамиња

Одлука за поништување

12

08/2016

29.03.2016

05.04.2016 во 11:00

БПП

Услуга за копирање и печатење на проекти

Одлука за избор

11

10/2016

05.04.2016

15.04.2016 во 11:00

БПП

Опрема за специјални намени, заштитни елеци, панцири и футроли за пиштоли

Одлука за избор

10

09/2016

04.04.2016

11.04.2016 во 13:00

БПП

Набавка на дигитални сертификати

Одлука за избор

9

07/2016

28.03.2016

08.04.2016 во 11:00

БПП

Набавка на услуга на геодетски елаборати

Одлука за избор

8

06/2016

24.03.2016

04.04.2016 во 11:00

БПП

Услуга за изработка на интернет страна на ЦУ на РМ

Одлука за избор

7

02/2016

10.03.2016

30.03.2016 во 12:00

ОП

Предмет на набавка:

Одлука за избор

6

05/2016;

05/2016 (измена)

08.03.2016

11.03.2016

(датум на објава на промената)

16.03.2016 во 11:00

23.03.2016во 11:00

(нов датум на отварање)

БПП

Одржување на фискални апарати

Одлука за избор

5

04/2016

26.02.2016

03.03.2016 во 11:00 часот

БПП

Одржување на систем за наплата

Одлука за избор

4

01/2016

19.02.2016

10.03.2016 во 11:00 часот

ОП

Избор на агенција за привремени вработувања

Одлука за избор

3

03/2016

19.02.2016

01.03.2016 во 11:00 часот

БПП со оглас

Кетеринг за царински празник

Одлука за избор

2

02/2016

17.02.2016

26.02.2016 во 11:00 часот

БПП со оглас

Услуги за фотографирање

Одлука за избор

1

01/2016

17.02.2016

29.02.2016 во 11:00 часот

БПП со оглас

Набавка на годишник, брошури, постери, визит карти и друг промотивен материјал

Одлука за избор