Qentë e kërkimit vizituan sot Drejtorinë e doganave së bashku me drejtuesit e tyre.

5 qentë Jerry, Baron, Pimbo, Aaron dhe Ruff kanë qenë pjesë e Drejtorisë së doganave që nga viti 2000 dhe kanë një rëndësi të veçantë sepse ato përdoren për të mbrojtur pikat kufitare për të parandaluar transportin e paligjshëm të narkotikëve. Ata kanë marrë pjesë në disa aksione, 90% e të cilave janë realizuar me sukses.

Këtë vit Jerry do të dalë në pension, dhe shërbimit të ekipeve mobile të Drejtorisë së doganave do t'i bashkohen 4 qen të rinj si donacion nga Gjermania. Këta qen 9 muajsh janë të trajnuar posaçërisht për të njohur substanca specifike.

Drejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së doganave dhe përfaqësuesit e Sektorit të kontrollit dhe hetimit shprehën mbështetjen e tyre për nëpunësit doganorë nga ekipet mobile përgjegjëse për qentë e kërkimit. Kjo njësi në Drejtorinë e doganave ka një rëndësi të veçantë në luftën kundër veprimtarive kriminale dhe kundërvajtjeve.

 

1
1
2
2
3
3
4
4
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

Drejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së doganave, Goran Sugareski, u takua sot me Ministrin e punëve të brendshme Oliver Spasovski. Qëllimi i takimit ishte promovimi i bashkëpunimit dhe proceseve që Drejtoria e doganave ka me të gjitha institucionet me të cilat bashkëpunon me kompetencë.

Sot, më datë 29 janar 2021, Drejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së doganave, Goran Sugareski, vizitoi Degën doganore të Gjevgjelisë. Qëllimi i kësaj vizite ishte që Drejtori të njihej me kapacitetet e Degës doganore, vendkalimit kufitar Bogorodica dhe Zyrës Doganore Gjevgjeli - qarkullimi i mallrave dhe të njihej me projektet aktuale dhe ato të planifikuara.

Drejtori Sugareski pati një takim me shefat e zyrave doganore dhe zyrtarët doganor nga të gjitha zyrat e Degës doganore të Gjevgjelisë dhe me administratorin Tanja Ilijoska.

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut iu bashkua festimit të 26 janarit, Ditës Ndërkombëtare të Doganave. Këtë herë, ndryshe nga të tjerat, kjo ditë i kushtohet përpjekjeve të përbashkëta të Doganave që synojnë tejkalimin e krizës së shkaktuar nga pandemia KOVID-19 dhe mbështetjen e njerëzve dhe bizneseve duke forcuar zinxhirin global të furnizimit, bashkëpunimin më të ngushtë, shfrytëzimin e teknologjisë dhe vendosjen e "njerëzve" në qendër të procesit të transformimit nën moton "Doganat - baza për rimëkëmbjen, rinovimin dhe qëndrueshmërinë për një zinxhir furnizimi të qëndrueshëm".

Bazuar në të gjitha përpjekjet e ndërmarra gjatë këtij viti jashtëzakonisht të vështirë nga nëpunësit doganorë si dhe nga disa persona juridikë që erdhën në vëmendjen e Doganave, Drejtoria e doganave vendosi këtë vit që Mirënjohjet e Sekretarit të e përgjithshëm të Organizatës Botërore të Doganave, Kunio Mikuria, për merita të veçanta, nën moton e deklaruar "Doganat - baza për rimëkëmbjen, rinovimin dhe qëndrueshmërinë për një zinxhir furnizimi të qëndrueshëm" për t'u dhënë nëpunësve doganorë, institucioneve dhe organizatave, të cilat me aktivitetet e tyre spikatën si të kredituara në krijimin e një qëndrueshmërie dhe mjedis konstruktiv biznesi dhe gjetja e zgjidhjeve për t'u marrë me krizën e shkaktuar nga pandemia KOVID 19.

Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë së doganave, m-r Goran Sugareski, zyrtarisht u ndau mirënjohje për institucioneve dhe personave të mëposhtëm:

 

 • Zyra Doganore Qafëthanë 5071- për rezultate të mira të arritura në punën e përditshme, gjatë vitit 2020, në kushtet e KOVID 19, në fushën e veprimeve detektive të përgatitura procesverbalet për shkeljet doganore dhe zbatimin e projektit për Korridoret e Gjelbra.
 • Vitaminka SHA Prilep, një kompani që fitoi me sukses statusin e Operatorit të Autorizuar Ekonomik në vitin 2020 (Thjeshtimet doganore dhe siguria)
 • Ultra, për zhvillimin urgjent të Modulit Covidi
 • Menaxherit të ndërmarrjeve Victoria Sped dhe Falcon Logistics - Xhino Skrielj, të cilat në aktivitetet dhe organizimin e tyre të punës, spikasin në krijimin e një ambienti të qëndrueshëm dhe konstruktiv të biznesit dhe gjetjen e zgjidhjeve për t'u marrë me krizën e shkaktuar nga pandemia Covid-19, veçanërisht e vështirë duke futur punë në ndërrime dhe masa maksimale të mbrojtjes së punonjësve dhe klientëve, duke siguruar qarkullim të pandërprerë të mallrave, dërgimin e dërgesave në derë për të parandaluar përhapjen e virusit dhe përfshirjen e operacioneve pa letra në kohë krize me Covid- 19 .
 • Ognen Naumov dhe Valdet Ademi - për punë aktive dhe të përkushtuar në zbatimin e të gjitha ndalimeve dhe kufizimeve në parandalimin e pandemisë, instalimin e ndalimeve dhe kufizimeve të eksportit, zbatimin e një sërë masash të tregtisë së jashtme për parandalimin e pandemisë, por edhe zbatimin e dispozitave të ligjit për taksimin e automjeteve motorike dhe ligjin për regjistrimin e automjeteve të huaja.
 • Gjorgji Naumovski dhe Ofelija Bajo - për punë aktive në zbatimin e zgjidhjeve dixhitale për doganat elektronike dhe mjedisin doganor pa letra, si një mjet për lëvizjen e qetë të mallrave përtej kufirit
 • Lidija Lekoska dhe Irina Nelkovska - për pjesëmarrje aktive dhe shtesë në negociatat për Marrëveshjen e tregtisë së lirë me Mbretërinë e Bashkuar, rregullat kalimtare të origjinës me BE, Brexit, me qëllim të mbarëvajtjes së tregtisë
 • Zorica Ashikovska dhe Jane Sazdov - Për implementimin e modulit Covid në EXIM
 • Zdravko Veljanovski - për zbatimin në kohë dhe mbështetjen e përdoruesve për aplikimin e mjeteve video konferencë Webex dhe Teams
 • Aleksandra Ilievska Mishkovska dhe Bekim Haziri - për krijimin e një ambienti të qëndrueshëm dhe konstruktiv të biznesit dhe gjetjen e zgjidhjeve për t'u marrë me krizën e shkaktuar nga pandemia KOVID 19, në kushte veçanërisht të vështira të punës
 • Maja Dimçeva dhe Lupço Çingoski - të cilët u dalluan me aktivitetet e tyre dhe organizimin e punës në krijimin e një mjedisi të qëndrueshëm dhe konstruktiv të biznesit dhe gjetjen e zgjidhjeve për t'u marrë me krizën e shkaktuar nga pandemia KOVID 19, në kushte veçanërisht të vështira të punës.
 • Ilija Janoski - për udhëheqje të suksesshme dhe pjesëmarrje në aktivitetet e Seksionit për bashkëpunim ndërkombëtar. Vitin e kaluar, një sukses i jashtëzakonshëm u arrit në interes të Drejtorisë së doganave, në të gjitha fushat e funksionimit të Seksionit: bashkëpunimi i forcuar në nivelin ndërkombëtar, planifikimi dhe përgatitja e dokumentacionit për projektet e fondit IPA 3, koordinimi për zbatimin e duhur dhe në kohë të projektevr, reagime në kohë për të siguruar përkthim dhe korrespondencë me të gjitha shërbimet në nivelin ndërkombëtar, mbledhjen e të dhënave dhe përgatitjen e raporteve të nevojshme për BE.
 • 1_DSC_0096
  1_DSC_0096
  2.1
  2.1
  3_DSC_0028
  3_DSC_0028
  4.1
  4.1
  5_DSC_0034
  5_DSC_0034
  6.1
  6.1
  7.1
  7.1
  8_DSC_0040
  8_DSC_0040
  9.1
  9.1
  10.1
  10.1
  11.1
  11.1
  12_DSC_0106
  12_DSC_0106
  13.1
  13.1
  14_DSC_0008
  14_DSC_0008
  15_DSC_0094
  15_DSC_0094
  DSC_9987
  DSC_9987
  DSC_0098
  DSC_0098
  DSC_0002
  DSC_0002
  Previous Next Play Pause
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut ju njofton nga data 23.01.2021, Dekreti me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për Akcizat gjatë gjendjes së jashtëzakonshme pushon së vlejturi (Gazeta Zyrtare nr. 86/20,105/20, 125/20 dhe 169/20), që do të thotë se dispozitat e Ligjit për Akcizat do të zbatohen plotësisht.

Për shkak të skadimit të vlefshmërisë së Dekretit, ndryshime kanë ndodhur në strukturën e çmimeve më të larta me pakicë të derivateve të naftës dhe karburanteve të transportit. Për atë arsye, Komisioni rregullator i energjisë ka miratuar një ndryshim në Vendimin për përcaktimin e çmimeve më të larta me pakicë të derivateve të naftës dhe karburanteve për transport, të cilat ne i publikojmë bashkëngjitur.

 

             Përshkrimi i mallit   Shuma e akcizës         Valuta  Njësia masë

Benzinë motorike

EUROSUPER BS

21,786

denarë

 

litër

Benzinë motorike

EUROSUPER BS 98

21,874denarëlitër

Naftë

EURODIYEL BS (D-Е-V)

 

15,482denarëlitër

Vaj për ngrohje

Ekstra i lehtë (EL-1)

 

6,157denarëlitër

Mazut M-1 HC

 

0,100denarëkilogram