Në bazë të nenit 50 paragrafi 2 të Ligjit doganor (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr 39/05, 04/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15 dhe 23/16), nenit 94 paragrafi 2 dhe nenit 148 të Urdhëresës për zbatimin e Ligjit doganor (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 66/05, 73/06, 40/07, 62/07, 42/09, 48/09, 38/10, 46/10, 61/10, 141/11, 147/11, 158/11, 14/12, 2/13, 92/13, 177/13, 62/15, 11/15, 215/15, 192/16, 21/17 dhe 181/17) dhe pikës 8 të Udhëzimit të Drejtorisë doganore për kushtet minimale dhe mënyrën e përcaktimit të hapësirës punuese ku malli i automjeteve transportuese vihet në shikim dhe bëhet kontrolli nga ana e organeve doganore nr. 01-013669/15-0002  datë 10.03.2015.

DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Shpall

THIRRJE PUBLIKE Nr.2/22 Për mbledhjen e ofertave për të lidhur kontratë për shfrytëzimin e hapësirës punuese për organin doganor:

 

Drejtoria e Doganave sot solemnisht festoi jubileun - 30 vjetorin e ekzistencës.

Në manifestim morën pjesë kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovaçevski, ministri i Financave Fatmir Besimi, zyrtarë të lartë qeveritarë, kryepeshkopi i Ohrit dhe Maqedonisë z.z. Stefan, përfaqësues të përfaqësive diplomatike dhe konsullore, të institucioneve shtetërore, ish-drejtorë të Drejtorisë së Doganave, përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe bashkëpunëtorë të tjerë. Mysafir nderi në këtë manifestim solemn ishte presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski.

Drejtoria e Doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut këtë vit feston jubileun - 30 vjetorin e ekzistimit të saj si shërbim i pavarur. Me këtë rast, në periudhën prej datës 22.04.22 - 19.04.22 organizojmë një sërë ngjarjesh të veçanta.

Të gjithë programin mund ta shihni në linkun e mëposhtëm: 

 

Përfaqësuesit e Drejtorisë së Doganave në pikën e kalimit kufitar Tabanoc-Preshevë morën pjesë në takimin e organizuar në kuadër të aktiviteteve të përbashkëta të Odave Ekonomike të Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Serbisë brenda nismës Ballkani i Hapur.

Sot në Shkup është mbajtur ceremonia përmbyllëse e trajnimit njëjavor nën patronatin e Programit të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara për Kontrollin e Eksportit dhe Sigurisë Kufitare (EXBS), me qëllim të avancimit të njohurive dhe aftësive të nëpunësve doganor në luftën kundër përhapjes dhe parandalimit të tregtisë së paligjshme.