Është miratuar një vendim për përcaktimin e shumës së shpenzimeve për shtypjen dhe ruajtjen e pullave të akcizës për shënimin e produkteve të duhanit dhe pijeve alkoolike, të cilat mblidhen nga Drejtoria e doganave nga paguesit e akcizës të cilët janë regjistruar përdorues të pullave të akcizës.

Mbretëria e Bashkuar u largua nga Bashkimi Evropian më 31.01.2020 me një periudhë kalimtare prej 11 muajsh. Sipas marrëveshjes së përbashkët, për të ashtuquajturën periudhë tranzitore, legjislacioni i BE-së gjithashtu zbatohej në Mbretërinë e Bashkuar dhe nuk kishte asnjë ndikim në procedurat doganore dhe të tregtisë së jashtme.

Që nga 01.01.2021, Mbretëria e Bashkuar nuk është zyrtarisht anëtare e BE-së, që do të thotë se bëhet një vend i tretë në BE dhe nuk merr më pjesë në procesin e vendimmarrjes së BE-së.

Duke pasur parasysh që Mbretëria e Bashkuar është një nga partnerët tanë më të rëndësishëm tregtarë, me të cilin ne kemi vendosur një nivel të lartë të bashkëpunimit të tregtisë së jashtme nën Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit, Drejtoria e doganave vitin e kaluar mbajti një seri takimesh bilaterale me përfaqësues të kompanive që tregtojnë me Mbretërinë e Bashkuar, diskutoi rëndësinë e Brexit dhe mori pjesë aktivisht në procesin e negociatave.

Republika e Maqedonisë së Veriut në dhjetor 2020 nënshkroi një Marrëveshje për Partneritet, Tregti dhe Bashkëpunim midis Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut. Bazuar në dispozitat e kësaj marrëveshjeje, shkëmbimi i tregtisë së jashtme dhe normat preferenciale doganore ndërmjet Republikës së Maqedonisë Veriore dhe MB-së duke filluar nga 01.01.2021 zbatohen në bazë të kësaj marrëveshjeje të re.

Drejtoria e doganave ka përgatitur një Doracak Doganor në mënyrë që t'i afrojë sektorit të biznesit të gjitha ndryshimet që hyjnë në fuqi nga 01.01.2021. Të gjithë manualin mund ta shihni këtu:

 

ПОДГОТОВКА ЗА БРЕГЗИТ ПРИРАЧНИК

Sot, Projekti i partneritetit për rregullimin e biznesit më të mirë të USAID-it mbajti një prezantim në internet të rezultateve të Vlerësimit të pestë vjetor të Mjedisit të biznesit në vend.

Këtë vit, anëtarët e CEFTA festojnë “Javën e CEFTA” me aktivitete të kombinuara. Konferenca, e mbajtur sot, 17 dhjetor, shqyrtoi të gjitha aktivitetet e ndërmarra për të adresuar sfidat e paraqitura nga pandemia e Covid-19, në mënyrë që të zvogëlojë pasigurinë dhe rënien e aktivitetit ekonomik. Gjatë vitit 2020, gjatë presidencës së Bosnjë dhe Hercegovinës me CEFTA-n, u bënë përpjekje nga të gjithë anëtarët, dolën iniciativa të rëndësishme, të cilat treguan rezultate serioze në trajtimin e krizës. Në konferencë u theksua edhe një herë rëndësia e korridoreve të gjelbërta që u prezantuan me iniciativë të Doganave të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të cilat si një masë efektive e njohur me kohë kontribuan në rimëkëmbjen dhe ringjalljen e tregtisë.          

Drejtori Tanasoski në fjalën e tij si panelist në panelin e diskutimit të parë kushtuar "Bashkëpunimi Ekonomik Rajonal: Një moment i rëndësishëm në trajtimin e rajonit me Covid-19 dhe një moment i rëndësishëm për rimëkëmbjen e qëndrueshme ekonomike", shqyrtoi zbatimin dhe rëndësinë e "korridoreve të gjelbërta" për rajonin. dhe mundësitë për lehtësimin e mëtejshëm të tregtisë në nivelin rajonal. Në fjalën e tij, drejtori gjithashtu rishikoi përfitimet e destinuara për operatorët ekonomikë nga zbatimi i strategjisë rajonale të menaxhimit të rrezikut.

Për sa i përket rajonit, përpjekje ambicioze po vijnë në të ardhmen e afërt, veçanërisht përmes aktiviteteve që do të ndërmerren në kuadër të Planit të veprimit për tregun e përbashkët rajonal 2021-2024. Tregu i përbashkët rajonal ofron përfitime të shumëfishta:

  • Konkurrencë të çmimeve
  • Udhëtime, studime dhe biznes në rajon në një mënyrë më të lehtë dhe pa pengesa
  • Rritjen e numrit të vendeve të punës
  • Një treg të integruar për 18 milion njerëz që do të jetë më konkurrues në skenën e BE-së dhe globalisht
  • Rritje shtesë për rajonin

Konferenca paraqet një mundësi për të shkëmbyer mendime mbi zhvillimin e ardhshëm të rajonit. Përfundimet që do të dalin do të përfshihen në programet e ardhshme të punës së organeve të CEFTA-s.

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

 

Takimi i 20-të i Nënkomitetit për doganat dhe rregullat e origjinës është në proces, i cili si njësi strukturore e CEFTA (Marrëveshja e Tregtisë së Lirë për vendet e Evropës Qendrore) që kërkon të sigurojë thjeshtimin dhe përshpejtimin e procedurave doganore.