Drejtoresha e Drejtorisë së doganave, m-r Slavica Kutirov,së bashku me zëvendësdrejtorin z. Muarem Asani pati një takim pune me drejtorin e Inspektoratit shtetëror për bujqësi, z. Zoran Shapuriq dhe përfaqësues të Drejtorisë fitosanitare.

Çështjet aktuale në lidhje me zbatimin e Rregullores së re për listën e organizmave të dëmshëm, bimëve, produkteve bimore dhe objekteve dhe lëndëve tjera, të cilat filluan të aplikohen në shtator të këtij viti, u diskutuan në takim, dhe në këtë pjesë promovimi i bashkëpunimit u diskutua si dhe mbajtja e trajnimeve të përbashkëta për komunitetin e biznesit, inspektorët nga Inspektorati shtetëror për bujqit dhe nëpunësit doganorë.

Për të digjitalizuar dhe përshpejtuar më tej procedurat e import-eksportit në dërgesën ndërkufitare të produkteve bujqësore, është rënë dakord që të fillonin aktivitete intensive midis të tre institucioneve, për përfshirjen e një certifikate fitosantare elektronike (e-Fitocertifikatë).

 

 

 

011020211
021020212
0110202133
Previous Next Play Pause
1 2 3