Drejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së doganave, z. Sugareski dhe drejtori i SH.A. Posta z. Jani Makraduli patën  një takim për të diskutuar forcimin e aktiviteteve të përbashkëta midis dy institucioneve në mënyrë që të përmirësohet trafiku postar i cili ka një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në operacionet e përgjithshme doganore, sepse përveç dërgimit të letrave postare, dërgohen pako që përfaqësojnë mallra doganore .

Tregtia elektronike ndërkufitare ka ndryshuar plotësisht perceptimin e doganave në nivelin ndërkombëtar dhe është bërë një aspekt kryesor i një bote në ndryshim të prodhimit, tregtisë dhe ekonomisë që mundëson mundësi më të mira ekonomike dhe bashkëpunim të zgjeruar rajonal.

Gjatë vitit 2020, u zbatua një Projekt për modernizimin e operacioneve doganore në tregtinë elektronike dhe trafikun postar ndërmjet Drejtorisë së doganave të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Doganave të Koresë.

Këtë vit, GIZ filloi një projekt të ri rajonal për të modernizuar tregtinë elektronike ndërkufitare dhe operacionet doganore postare brenda CEFTA. Qëllimi i këtij projekti i cili do të zgjasë 4 vjet është

    përmirësimi i legjislacionit të tregtisë elektronike,

    përmirësimin e legjislacionit tatimor dhe

    harmonizimi i procedurave doganore në rajonin CEFTA.

Ky projekt do të rezultojë në disa përfitime për të dy institucionet, më e rëndësishmja prej të cilave është lidhja e SPDDA e Drejtorisë së doganave me sistemin TI të SH.A Posta, dmth digjitalizimi i plotë i procedurave. 

1
1
2
2
3
3
4
4
Previous Next Play Pause
1 2 3 4