Sot në pikën e kalimit kufitar Bllacë, Drejtorisë së doganave iu dhurua pajisje mbrojtëse dhe pajisje teknike nga tre laptopë HP përmes programit EXBS të Ambasadës Amerikane që do të shërbejë si një përmirësim në kapacitetin e sistemit të kontrollit për luftë më të suksesshme kundër tregtisë së paligjshme të çdo lloji, armë të shkatërrimit në masë dhe llojet e tjera të kërcënimeve.

Në periudhën e kaluar, Programi, përmes mbështetjes së duhur, ka kontribuar shumë në gatishmërinë për një përgjigje të përshtatshme ndaj kërcënimeve të mundshme pasi siguria e kufirit shtetëror, pra parandalimi i tregtisë së paligjshme ndërkufitare që paraqet një kërcënim për interesat ekonomike dhe të sigurisë së banorëve të tij.

Drejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së doganave, z. Gjoko Tanasoski theksoi se pajisjet teknike të pikave kufitare janë të një rëndësie të veçantë për suksesin e veprimtarisë doganore të një nëpunësi doganor të jetë në një nivel të lartë. Si dhe puna e përhershme e përmirësimit të metodologjive dhe aftësive nënkupton sigurimin e një sigurie më të madhe në kufi, por edhe sigurinë personale të punonjësve dhe pasagjerëve.

7
2
3
4
5
6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6