EDGE është një projekt rajonal 3 deri në 5 vjeçar në Evropë dhe Euroazi (E&E) që synon të krijojë një zhvillim gjithëpërfshirës, ​​të qëndrueshëm ekonomik dhe të mbështesë integrimin brenda-rajonal dhe Euro-Atlantik.

Në një intervistë për USAID EDGE, Drejtori Gjoko Tanasoski foli për rezultatet e rëndësishme të arritura në Drejtorinë e doganave në lidhje me zbatimin e reformave për të rritur efikasitetin e operacioneve doganore në nivel kombëtar, përfshirë këtu edhe fillimin e një sistemi të ri për përpunimin e deklaratave elektronike të doganave dhe zbatimi i programit për operatorin e autorizuar ekonomik.

Drejtori i Drejtorisë së doganave theksoi se me të gjitha organet dhe Ministritë në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, u bënë përpjekje të jashtëzakonshme për të ruajtur aktivitetin ekonomik në mënyrë që të mbahen të hapur kufijtë në rajon gjatë krizës së koronës. Kështu, filloi një iniciativë dhe të aushtuquajturit korridoret e gjelbërta, ku të gjitha vendet anëtare të CEFTA-s janë të detyruara të sigurojnë operim 24 orësh në vendkalimet kufitare për eksport dhe import të mallrave brenda rajonit të CEFTA, si dhe në vendkalimet kyçe kufitare me Bashkimin Evropian, me përparësi për bujqësinë dhe ushqimin e freskët, produkte ushqimore, ilaçe dhe pajisje mjekësore.

Drejtoria e doganave si kryetar i Nënkomitetit për Tarifat dhe Origjinën e Mallrave në CEFTA ka vendosur disa përparësi kryesore si:

- lehtësimin e tregtisë së mallrave.

-tregtinë elektronike, e cila pritet të sigurojë harmonizimin e zhvillimit dhe rregulloreve me legjislacionin e BE-së.

- koordinimin në procesin e zbatimit kalimtar dhe rregullat e rishikuara, konventa PAM.

Sa i përket fillimit të sistemit të ri doganor për përpunimin elektronik të deklaratave doganore SPDDDA, Drejtori vuri në dukje se ishte një hap i madh dhe prezantimi i operacioneve doganore pa letër zvogëlon kohën për paraqitjen e deklaratave, thjeshton proceset dhe më e rëndësishmja - në mënyrë të konsiderueshme ul kostot.

Vënia në përdorim të OAE-së (Operatori i Autorizuar Ekonomik) i cili në fakt është një shenjë ndërkombëtare e njohur ndërkombëtarisht, tregon që operatorët ekonomikë në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë të sigurta dhe se kontrollet dhe procedurat e tyre doganore janë efikase dhe të harmonizuara.

Aktualisht në Republikën e Maqedonisë së Veriut 13 kompani kanë statusin e OAE që marrin pjesë me rreth 50% të tregtisë së jashtme.

Pasi erdhi në pozicionin e Drejtorit të Drejtorisë së doganave në vitin 2017, z. Tanasoski inicoi organizimin e takimeve të rregullta joformale të drejtorëve të Doganave nga rajoni, me qëllim koordinimin e aktiviteteve dhe diskutimin e sfidave të përbashkëta në zbatimin e agjendës për lehtësimin e tregtisë rajonale. Aktivitetet e Planit Shumëvjeçar të Veprimit për krijimin e një zone rajonale ekonomike mbeten të përqendruara në sigurimin e një qarkullimi të qetë të mallrave, njerëzve, kapitalit dhe punës me shumë aftësi, duke e bërë kështu rajonin e Ballkanit Perëndimor më tërheqës për investime dhe tregti, me një qasje përshpejtuese ndaj Bashkimit Evropian dhe sigurimi i prosperitetit për të gjithë qytetarët.

Ju mund ta shikoni intervistën e plotë në lidhjen e mëposhtme:

//medium.com/@edge/a-brief-q-a-with-gjoko-tanasoski-director-general-of-the-customs-administration-of-north-macedonia-a3ccb03b8956