Më (18 Shtator 2019), Drejtori i Drejtorisë Doganore Gjoko Tanasoski dhe Drejtori Rajonal i shoqatës holandeze të biznesit jo-fitimprurës REACT B.V., Eli Mufishovski nënshkruan një Memorandum për bashkëpunim dhe parandalim të tregëtisë me mallëra të falsifikuara dhe pirate.

Shoqata REACT përfshin më shumë se 270 anëtarë, qëllimet e të cilave janë të mbrojnë konsumatorët dhe bizneset e ligjshme në luftën kundër mallrave të falsifikuara dhe pirate. Memorandumi i nënshkruar parashikon bashkëpunim për forcimin dhe krijimin e kushteve të favorshme për harmonizimin dhe përshpejtimin e bashkëpunimit në lidhje me mbrojtjen dhe parandalimin e importit, tranzitit, eksportit, shitjes dhe prodhimit të mallrave që cenojnë të drejtat e pronësisë intelektuale të anëtarëve të REACT.

Memorandumi u nënshkrua në pjesën hyrëse të trajnimit për identifikimin e produkteve origjinale dhe të falsifikuara, të organizuar nga REACT,e cila u mendua për të prezantuar markat të cilat janë pjesëmarrëse dhe për të shkëmbyer informacione më të hollësishme mbi origjinën e produkteve të tyre. Ngjarja e cila u mbajt në Shkup është e organizuar me qëllim të prezantimit të koordinimit të aktiviteteve React dhe anëtarëve të React midis të gjithë palëve të interesuara dhe të kontribuojë në mbajtjen e një marrëdhënie të ngushtë me bashkëpunëtorët e vendit tonë.timit. 

Image-1 (12)
Image-1 (12)
IMG_2208
IMG_2208
IMG_2213
IMG_2213
IMG_2214
IMG_2214
IMG_2216
IMG_2216
IMG_2223
IMG_2223
IMG_2229
IMG_2229
IMG_2237
IMG_2237
IMG_2244
IMG_2244
Untitled
Untitled
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10