Заменик директорот на Царинската управа, г-дин Лавдрим Велиу и вд Ректорот на Универзитетот „Мајка Тереза“, проф. д-р Азиз Положани денеска (9.11.2017 година) потпишаа Меморандум за соработка меѓу Царинската управа и Универзитет „Мајка Тереза“.

Ве информираме дека од страна на грчката царинска служба најавен е штрајк на грчките царински служби. Според најавите, на граничните премини  кон Република Грција во период 9.11.2017 до 10.11. 2017 година (од 5 до 5 часот наутро на ГП Ники/Меџитлија и од 5 до 24 часот на 9.11.2017 година на ГП Евзони/Богородица и ГП Дојрани/Дојран) од грчка страна нема да бидат пропуштани товарни и патнички моторни возила, освен итни случаи, а пешаците слободно ќе можат да се движат.

Во рамките на Твининг проектот „Зајакнување на оперативните и институционалните капацитети на Царинската управа“ во периодот од 6-10 ноември 2017 г. во Скопје, се одржува правата работилница за Изработка на Стратегија на Царинската управа како и Стратегија за обуки.

ACM: You were recently appointed Director of the Macedonian Customs Administration. Please tell us about your professional background and your first impressions as you assume this role.

I came to the position of Customs Administration Director General with extensive work experience that I gained over many years working in a variety of fields of economy. Most of my work experience so far was in the private sector, that is, working for private companies in the area of production and trade, where I had the opportunity to directly take part in and get familiarized with customs procedures. I think this experience was very important for me and will help to jointly overcome the daily challenges that stakeholders in customs procedures face.

Царинските приходи бележат натфрлање од почетокот на годинава. На што се должи зголемувањето на приходите?

Царинската управа на Република Македонија во минатите 10 месеци од 2017 година продолжи со успешната реализација на наплата на давачки при увоз  како царина, данок на додадена вредност и акцизи и наплата на акциза не само при увоз, туку и во внатрешен промет.

Царинската управа на Република Македонија реализира низа активности за модернизација и имплементација на меѓународните договори и спогодби за трговија во националното законодавство. Со цел навремено информирање на корисниците на услугите на Царинската управа и доближување на царинската проблематика до економските оператори, Царинската управа организира еднодневна презентација на тема: „Новини во царинското работење”. Оваа презентација е со цел за појаснување на придобивките за економските оператори од измените на царинското законодавство.

Царинските службеници на граничниот премин Блаце, на влез во Република Македонија, во соработка со Министерство за внатрешни работи, на 31 октомври 2017 година запленија околу еден тон  марихуана, што досега е најголема количина на запленета дрога во еден случај во Република Македонија.

Во рамките на мисијата за проверка на усогласеноста на прописите околу контрола на сите извори на јонизирачко зрачење на територијата на Република Македонија, што на предлог на Дирекцијата за радијациона сигурност ја спроведува специјализирано тело на Меѓународната агенција за атoмска енергија, специјализирано за  интегриран преглед на регулаторна рамка која се обезбедува од МААЕ (Integrated Regulatory Review Service), во просториите на Царинската управа, вчера (31.10.2017 година) беше презентиран едношалтерскиот систем EXIM за издавање на извозни и увозни дозволи и распределување на тарифни квоти.

Во текот на минатата недела се откриени неколку обиди за криумчарење на разна стока,  при што привремено се задржани цигари, домашна ракија, кожни јакни, бунди од природно крзно, облека и фалсификати.

Претставници на Царинската управа, денес (27 октомври 2017 година), одржаа состанок со претставници на Меѓународниот институт за кривично право и човекови права во Сиракуза, во врска со проектот „Зајакнување на борбата против недозволената трговија во Југоисточна Европа“ (Strengthening the fight against illicit trade in South Eastern Europe).