Денес  во просториите на Царинската управа беше остварена средба меѓу директорот на Царинската управа г-дин Ѓоко Танасоски и амбасадорот на Кралството Холандија г-дин Вилем Ваутер Пломп.

Се известуваат царинските обврзници кои царинските процедури ги спроведуваат на ЦИ Аеродром Скопје дека на ден 17.01.2018 година, од 16:30 часот па сè до 19:00 часот, како и на ден 18.01.2018 година, од 15:00 часот па сè до 19:00 часот, нема да бидат во можност да вршат откуп на товарни листови, подигнување на оцаринета стока и други карго операции, заради спроведување на дополнителни мерки на надзор и безбедност, поради посета на висока делегација.

Во текот на изминатите две недели, царинските службеници спречија неколку обиди за криумчарење на разна стока, при што привремено се задржани фалсификати, семенски материјал, читачи за патарина, употребувани алати, регистарски таблички, облека, девизи и цигари.

Постапувајќи по констатирани неправилности, Секторот за контрола и истраги во Царинската управа на Република Македонија, во месец декември 2017 година, до надлежните јавни обвинителства поднесе 7 кривични пријави против 7 физички лица и 7 правни лица.

Ги информираме пријавените кандидати за полагање на стручен испит за лиценциран застапник дека полагањето на стручниот испит за лиценциран застапник втор дел (Студија на случај) ќе се одржи на 09.01.2018 година во 11.00 часот во просториите на Правен факултет Јустинијан Први Скопје на булевар Гоце Делчев бр.9б Скопје.

Во текот на последните две недели од 2017 година царинските службеници спречија два обиди за криумчарење дрога. 

Почитувани корисници,

Податоците за царинската тарифа за Системот за обработка на декларации за 2018 година, можете да ги преземете во делот Репликациски фајлови за Asycuda.

На 27.12.2017 година во просториите на Царинската управа се оствари билатерална средба  на тема ,,Регионална соработка на полето на контрола на извоз на стратешки стоки” помеѓу претставниците на Комисијата за контрола на трговијата со стратешки стоки на Република Косово и претставници на Царинската управа на Република Македонија.

Од 1 јануари 2018 година започнуваат да се применуваат одредбите од Законот за изменување и дополнување на законот за акцизите („Сл. весник на РМ“ бр. 171 од 28.11.2017 година) и Правилникот за дополнување на правилникот за спроведување на законот за акцизите („Сл. весник на РМ“ бр. 180 од 11.12.2017 година).

 

Со цел да се избегнат подолги задржувања на граничните премини и да се обезбеди брз и безбеден проток на патници и стока, информираме дека политичката партија ВМРО – ДПМНЕ  најави дека во период од 19-24.12.2017 година  ќе врши блокирање на граничните премини и тоа: