Се известуваат сите правни и физички лица дека за издавање на потврда согласно член 197 став 7 од Законот за трговски друштва, почнуваќи од 01.09.2016 година, до Царинската управа треба да достават ново изменето Барање кое е објавено на веб страната на Царинската управа (во продолжение). Истото треба да биде пополнето точно, читливо и целосно.

На ГП Табановце, полициски и царински службеници спречија обид за шверц на 580 грама кокаин.

Во текот на минатата недела, царинските службеници открија повеќе обиди за криумчарење, при што привремено се задржани технички производи, влекач, автоделови, алкохолни пијалоци, облека, етикети, таблети за апарати за кафе и фалсификати.

Врз основа на член 50 став 2 од Царинскиот закон („Сл. весник на РМ“ бр. 39/05, 04/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16), член 94 став 2 и член 148 од уредбата за спроведување на Царинскиот закон („Сл. весник на РМ“ бр. 66/05, 73/06, 40/07, 62/07, 42/09, 48/09, 38/10, 46/10, 61/10, 141/11, 147/11, 158/11, 14/12, 2/13, 92/13, 11/15) и точка 8 од Упатството на Царинската управа за минималните услови и начинот на определување на работниот простор каде стоката на товарни моторни возила се става на увид и се врши преглед од страна на царинските органи бр. 01-013669/15 од 10.03.2015 година,

Во текот на минатата недела, царинските службеници открија една царинска измама, еден обид за нелегално преминување на државната граница и повеќе обиди за криумчарење, при што привремено се задржани златен накит, девизи, облека, парфеми, цигари, маслиново масло, автоделови, техничка стокаи фалсификати.

Програмата за контрола на извозот и граничната безбедност (EXBS) на Амбасадата на САД во Република Македонија на Царинската управа ѝ врачи опрема во вредност од 8.918 американски долари - 7 пејџери за откривање на радијација, наменетa за спречување на незаконско тргување со стоки.

Во текот на минатата недела, царинските службеници открија една царинска измама и повеќе обиди за криумчарење, при што привремено се задржани рачни часовници, алкохолни пијалоци, цигари, тутун, автоделови, мобилни телефони, телевизор, облека, козметички средства, опрема за алпинизам и фалсификати.

Директорката на Царинската управа на Република Македонијаприсуствуваше на 127-та/128-та седница на Советот за царинска соработка што се одржа од 14 до 16 јули 2016 година во Брисел.

На 16.06.2016 година во Поградец, Република Албанија се одржа билатерална средба помеѓу Царинските управи на Република Македонија и Република Албанија.

Царинската управа на Република Македонија, во период на летни одмори и голема фреквенција на патници на граничните премини, на повеќе начини ги информира патниците кои влегуваат, излегуваат или транзитираат низ Република Македонија за нивните права и обврски, со цел овозможување на брза, безбедна и лесна царинска контрола.