Во текот на минатата недела, царинските службеници спречија обид за криучарење дрога, открија три царински измами и спречија повеќе обиди за криумчарење разна стока, при што привремено се задржани пари, оружје и муниција, цигари, возило со бункери, делови за возила, тестови за бременост и облека. 

Постапувајќи по констатирани неправилности, Царинската управа на Република Македонија во месец јануари 2017 година до надлежните јавни обвинителства  поднесе 11 кривични пријави против 12 физички лица и 5 правни лица.

Во текот на минатата недела, царинските службеници открија една царинска измама и спречија повеќе обиди за криумчарење разна стока, при што привремено се задржани, девизи, машини, гасен пиштол со муниција, цигари, делови за товарни возила, делови за багери и облека.

Царинските службеници од граничниот премин Табановце вчера спречија обид за шверц на 18 килограми марихуана.

Во текот на минатите две недели, царинските службеници од граничниот премин Табановце автопат, спречија два обиди за криумчарење дрога.

 

Царинската управа на Република Македонија ја заврши 2016 година со вкупно остварени приходи во износ од  72,9 милијарди денари, што претставува за 8,5%, односно за 5,7 милијарди повеќе од приходите во 2015 година. Ова претставува значителен успех при наплата на давачките во надлежност на Царинската управа, а тоа се: давачки при увоз (царина, данок на додадена вредност, акцизи и надоместоци) и наплата на акциза не само при увоз, туку и во внатрешен промет.

Ве известуваме дека заради целосно искористување на пропишаната количинa на квотa предвиденa за првото тромесечие од 2017 година за Европска унија, има промена на царинските давачки во рамки на квота за стоките кои се распределуваат во тарифниот број 2402 20.За овие стоки почнувајќи од 10.01.2017 година царинската стапка во рамки на квота изнесува 27%, наместо досегашната стапка 0%.

Царинските инспектори од Одделението за оперативни работи на граничниот премин Блаце, при контрола на комбе во специјално направен бункер пронајдоа околу 68,5 килограми марихуана. 

Царинските службеници на Аеродромот Александар Велики во Скопје вчера (4.01.2017 г.) спречија обид за нелегално изнесување на 105 илјади евра.

Царинската управа на Република Македонија информира дека има промена на царинските давачки во рамки на квота за стоките кои се распоредуваат во тарифните броеви 0203, 0406 90 и 2201 поради целосно искористување на количините на квоти предвидени за првото тромесечие од 2017 година за стоки со потекло од Европска унија.