Царинската управа и Државниот инспекторат за земјоделство на Република Македонија денес (25 ноември 2016 година) потпишаа Меморандум за соработка.

Меморандумот е склучен за интензивирање на взаемната соработка помеѓу двете институции и ефикасно и координирано делување во делот на  царинските прописи и прописите со кои се регулира контролата на земјоделските производи. Меѓу другото, се пропишува и размена на информации во насока на непречено, редовно и безбедно одвивање на контролата на земјоделските производи и други објекти и предмети, производи за заштита на растенијата, ѓубрива, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата, семе и саден материјал за земјоделски растенија.   

25112016 copy    

Активностите на взаемна помош врз основа на потпишаниот Меморандум ќе бидат конкретизирани преку следење, усогласување, оптимизација на процесите и изнаоѓање на решенија за евентуално пројавените проблеми.