Царинската управа во континуитет работи на модернизација на инфраструктурата на граничните премини. Во следниот период еден од приоритетите е реконструкцијата на граничниот премин Деве Баир, која има за цел осоврменување и обезбедување на поголема функционалност и услови за забрзан проток на стоки и патници преку граничниот премин кој ги поврзува двете држави, Република Северна Македонија и Република Бугарија.

Реконструкцијата се реализира во рамките на Проект за олеснување на трговијата и транспортот во Западен Балкан, финансиран со заем од Светската Банка и истата опфаќа:

  • Проектирање и изведба на две дополнителни сообраќајни ленти на влез во Република Северна Македонија
  • Целосна реконструкција на асфалтните површини на  целата гранична лира и меѓуграничниот простор
  • Целосна реконструкција на пристапниот пат до царинскиот терминал вклучувајќи и работа во зимски услови
  • Целосна реконструкција на управната зграда за царина и полиција
  • Целосна реконструкција и проширување на надстрешниците на влез и излез
  • Реконструкција или изградба на нова пречистителна станица на постоечката локација
  • Реконструкција на целокупното осветлување на граничниот премин и царинскиот терминал 

Во моментот во тек се активностите за изработка на проектната документација, по што треба да  започне реконструкцијата, која се очекува да заврши во текот на 2024 година.