Во рамките на Твининг проектот „Подобрување на наплатата на приходите и даночна и царинска политика“, организирана е онлајн обука на тема „Подготовка на национални технички спецификации на ИТ системите потребни за ЕУ“. Обуката се реализира преку алатката Webex од 31. 08. – 04. 09. 2020 година. Предавачи на обуката се експерти од Република Хрватска.

Целта на обуката е зајакнување на капацитетот на Царинската управа за ЕОРИ 2 во креирањето на деловен концепт како основа за подготовка на техничка спецификација.

Со почит,

Царинска управа на Република Северна Македонија