Почитувани,

Царинската управа изготви листа на учесници на дополнителната обука закажана за првиот термин на 8 и 9 март.  Детални информации за листата на учесници и програмата на обуката можете да најдете на следните линкови:

  Листа на учесници за Термин 1

 Програма

Програмата е доставена до учесниците по електронска пошта наведена во пријавата.

Учесниците е потребно со себе да носат документи за лична идентификација и да пристигнат најмалку 30 минути пред почетокот на обуката, како би се направила навремена регистрација.

Поради големиот број на учесници пријавени за Термин 1, дел од пријавените застапници ќе ја посетуваат обуката во Термин 8 (16 и 18 април).

Во наредните денови ќе бидат објавени и листите на учесници за наредните термини.