Царинската управа ги информира царинските застапниците дека обврската за пријавување за дополнителна обука се одложува за мај 2018 година.