Ве информираме дека e завршена интервенцијата за миграција на EXIM системот на нова хардверска платформа и истиот е повторно во примена.

Во прилог Ви го доставуваме Известувањето за ПРЕКИН НА ПРИМЕНА на хартиени документи поради технички проблеми поврзани со EXIM, број 24 - 078860/19 – 0002.

Ви благодариме на разбирањето.

 

Известување за прекин на хартиена процедура