Ве известуваме дека техничкиот проблем со функционирањето на серверот на системот ASYCUDA кој овозможува електронско поднесување на царински декларации  на царинската испостава Скопје 3 (1013) е надминат.

Ви благодариме за разбирањето