Директорката на Царинската управа учествуваше на семинар на високо ниво за зајакнување на соработката помеѓу царинските и даночните служби. Семинарот се одржа од 27-ми до 28-ми април 2017 година во Малта. 

За царинските и даночните служби заедничко е тоа што тие се одговорни за контрола и наплата на даноци и давачки и спречување на измама.
На семинарот се дискутираше за сегашното ниво на соработка помеѓу двете служби, но и како соработката може да се подобри и зајакне.
Учесниците дискутираа и за целите што треба да се постигнат, како и кои конкретни чекори треба да се преземат за нивно постигнување.

Sostanok Malta

Во истиот период, во Малта претставници на Царинска управа учествуваа на 15от Состанок на Европската комуникациска мрежа за царина и оданочување на кој меѓу другото, беа разгледани комуникациските активности во 2016 година за земјите членки на ЕУ и земјите кандидати и новите трендови за комуникација.