Годишен извештај 2012 (4003 KB), 24.04.2013 (AL)
Годишен извештај 2012 (4003 KB), 24.04.2013 (AL)
Дваесет години за иднината на Македонија (5281 KB), 18.04.2012 (AL)
Дваесет години за иднината на Македонија (5281 KB), 18.04.2012 (AL)
Годишен извештај  2011 (8385 KB), 17.04.2012 (AL)
Годишен извештај 2011 (8385 KB), 17.04.2012 (AL)
Годишен извештај 2010 (3973 KB), 12.04.2011 (AL)
Годишен извештај 2010 (3973 KB), 12.04.2011 (AL)
Годишен извештај 2009 (6561 KB), 14.04.2010 (AL)
Годишен извештај 2009 (6561 KB), 14.04.2010 (AL)
Годишен извештај 2008 (6420 KB), 22.04.2009 (AL)
Годишен извештај 2008 (6420 KB), 22.04.2009 (AL)
Годишен извештај 2007 (8130 KB), 23.02.2009 (AL)
Годишен извештај 2007 (8130 KB), 23.02.2009 (AL)
Годишен извештај 2006 (136 KB), 18.04.2012 (AL)
Годишен извештај 2006 (136 KB), 18.04.2012 (AL)
Годишен извештај 2005 (895 KB), 18.04.2012 (AL)
Годишен извештај 2005 (895 KB), 18.04.2012 (AL)
Годишен извештај 2004 (1035 KB), 30.12.2011 (AL)
Годишен извештај 2004 (1035 KB), 30.12.2011 (AL)
Годишен извештај 2003 (982 KB), 30.12.2011 (AL)
Годишен извештај 2003 (982 KB), 30.12.2011 (AL)
Годишен извештај 2001 (139 KB), 30.12.2011 (AL)
Годишен извештај 2001 (139 KB), 30.12.2011 (AL)
Годишен извештај 2000 (5218 KB), 30.12.2011 (AL)
Годишен извештај 2000 (5218 KB), 30.12.2011 (AL)
Годишен извештај 1998 (3078 KB), 30.12.2011 (AL)
Годишен извештај 1998 (3078 KB), 30.12.2011 (AL)
Годишен извештај 1996 (2787 KB), 30.12.2011 (AL)
Годишен извештај 1996 (2787 KB), 30.12.2011 (AL)
10 годишен извештај 1992 - 2002 (7395 KB), 30.12.2011 (AL)
10 годишен извештај 1992 - 2002 (7395 KB), 30.12.2011 (AL)
Годишен извештај (102 KB), 30.12.2011 (AL)
Годишен извештај (102 KB), 30.12.2011 (AL)
Извештај за напредокот во поглавје 29 - Царинска унија октомври 2006 - мај 2007 (341 KB), 30.12.2011 (AL)
Извештај за напредокот во поглавје 29 - Царинска унија октомври 2006 - мај 2007 (341 KB), 30.12.2011 (AL)