Duke ruajtur parimin e punës transparente, Drejtoria e doganave rregullisht publikon edhe raporte tremujore për punën e saj.

 

 godisni izvestai intro godisni izvestai intro statistika
PublikimetRaportetStatistikë