Sot, Projekti i partneritetit për rregullimin e biznesit më të mirë të USAID-it mbajti një prezantim në internet të rezultateve të Vlerësimit të pestë vjetor të Mjedisit të biznesit në vend.

Këtë vit, anëtarët e CEFTA festojnë “Javën e CEFTA” me aktivitete të kombinuara. Konferenca, e mbajtur sot, 17 dhjetor, shqyrtoi të gjitha aktivitetet e ndërmarra për të adresuar sfidat e paraqitura nga pandemia e Covid-19, në mënyrë që të zvogëlojë pasigurinë dhe rënien e aktivitetit ekonomik. Gjatë vitit 2020, gjatë presidencës së Bosnjë dhe Hercegovinës me CEFTA-n, u bënë përpjekje nga të gjithë anëtarët, dolën iniciativa të rëndësishme, të cilat treguan rezultate serioze në trajtimin e krizës. Në konferencë u theksua edhe një herë rëndësia e korridoreve të gjelbërta që u prezantuan me iniciativë të Doganave të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të cilat si një masë efektive e njohur me kohë kontribuan në rimëkëmbjen dhe ringjalljen e tregtisë.          

Drejtori Tanasoski në fjalën e tij si panelist në panelin e diskutimit të parë kushtuar "Bashkëpunimi Ekonomik Rajonal: Një moment i rëndësishëm në trajtimin e rajonit me Covid-19 dhe një moment i rëndësishëm për rimëkëmbjen e qëndrueshme ekonomike", shqyrtoi zbatimin dhe rëndësinë e "korridoreve të gjelbërta" për rajonin. dhe mundësitë për lehtësimin e mëtejshëm të tregtisë në nivelin rajonal. Në fjalën e tij, drejtori gjithashtu rishikoi përfitimet e destinuara për operatorët ekonomikë nga zbatimi i strategjisë rajonale të menaxhimit të rrezikut.

Për sa i përket rajonit, përpjekje ambicioze po vijnë në të ardhmen e afërt, veçanërisht përmes aktiviteteve që do të ndërmerren në kuadër të Planit të veprimit për tregun e përbashkët rajonal 2021-2024. Tregu i përbashkët rajonal ofron përfitime të shumëfishta:

  • Konkurrencë të çmimeve
  • Udhëtime, studime dhe biznes në rajon në një mënyrë më të lehtë dhe pa pengesa
  • Rritjen e numrit të vendeve të punës
  • Një treg të integruar për 18 milion njerëz që do të jetë më konkurrues në skenën e BE-së dhe globalisht
  • Rritje shtesë për rajonin

Konferenca paraqet një mundësi për të shkëmbyer mendime mbi zhvillimin e ardhshëm të rajonit. Përfundimet që do të dalin do të përfshihen në programet e ardhshme të punës së organeve të CEFTA-s.

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

 

Takimi i 20-të i Nënkomitetit për doganat dhe rregullat e origjinës është në proces, i cili si njësi strukturore e CEFTA (Marrëveshja e Tregtisë së Lirë për vendet e Evropës Qendrore) që kërkon të sigurojë thjeshtimin dhe përshpejtimin e procedurave doganore.

Drejtori i Drejtorisë së doganave, Gjoko Tanasoski mori pjesë në takimin e parë online me rastin e fillimit të realizimit të projektit për sistemin e ri kombëtar me një ndalesë (National Single Window Blueprint Project for North Macedoniа), organizuar nga zyra e Korporatës ndërkombëtare financiare (International Finance Corporation-IFC), si pjesë e grupacionit të Bankës botërore.

Ka përfunduar konferenca dy-ditore ndërkombëtare mbi sistemin One Stop Stop dhe Shkëmbimin e të Dhënave në Ballkanin Perëndimor, e cila po mbahet për herë të tretë dhe u organizua nga Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut së bashku me UNECE.

Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut dje ngriti padi penale para Prokurorisë themelore publike në Veles kundër një personi juridik me seli në Veles dhe kundër personit përgjegjës në personin juridik me inicialet BA, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se është kryer vepër penale “Evitim i pagesës së akcizës”, që do të dënohet sipas nenit 279-b paragrafit 3 dhe paragrafit 5 në lidhje me paragrafin 1 të Kodit Penal.

Në baze të nenit 42 paragrafit 3 të Ligjit për shfrytëzim dhe disponim me sendet në pronësi shtetërore dhe me sendet në pronësi komunale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 78/15, 106/15, 153, 190/16, 21/18 dhe 22/19), Vendimit për dhënien e pëlqimit për zbatimin e procedurës për zgjedhjen e personit juridik i cili kryen veprimtari ose posedon leje për grumbullimin dhe/ose transportimin e hedhurinave të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nr.44-8422/1 datë 09.10.2020 (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 243/20), Drejtoria e doganave të Republikës së Maqedonisë, shpall

Gjatë javëve të kaluara, nëpunësit doganor kanë zbuluar nëntë emigrantë ilegal dhe më shumë tentime për kontrabandim të malit, ku përkohësisht janë mbajtur deviza, produkte për shëndetin dhe kujdesin dentar dhe atë të fytyrës, raki shtëpije, duhan me aromë për nargile, cigare dhe pjesë automjetesh.

Sot në pikën e kalimit kufitar Bllacë, Drejtorisë së doganave iu dhurua pajisje mbrojtëse dhe pajisje teknike nga tre laptopë HP përmes programit EXBS të Ambasadës Amerikane që do të shërbejë si një përmirësim në kapacitetin e sistemit të kontrollit për luftë më të suksesshme kundër tregtisë së paligjshme të çdo lloji, armë të shkatërrimit në masë dhe llojet e tjera të kërcënimeve.

Palët kontraktuese të CEFTA-s, sot më datë 29.09.2020, përmes një video konference zhvilluan një takim konsultativ për të rënë dakord mbi aktivitetet për lehtësimin e mëtejshëm të lëvizjes së mallrave, të cilat do të mbulohen nga Plani i ardhshëm shumëvjeçar i veprimit - Zona ekonomike rajonale 2021-2024 (MAP REA 2021-2024), që do të miratohen në nëntor të këtij viti në Samitin në Shkup dhe Sofje brenda Procesit të Berlinit për Ballkanin Perëndimor.

Takimi u drejtua nga Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut si Kryetar i Nënkomitetit të CEFTA-s për doganat dhe origjinën. Projekti i USAID-it për Zhvillimin ekonomik, qeverisjen dhe zhvillimin e sipërmarrjes dhe Programin e ndihmës së tregtisë të korporatës ndërkombëtare të financave (TFSP) ofruan mbështetje organizative.

Takimi u iniciua nga Drejtori i Drejtorisë së doganave, m-r Gjoko Tanasoski, si dhe Drejtori i Sekretariatit të CEFTA - Emir Xhikiq, Drejtori i projektit të Zhvillimit ekonomik, enaxhimit dhe ndërmarrjeve të USAID (EDGE) - Jasminka Varnalieva dhe Violan Conar-Lesi, Programi i ndihmës së tregtisë për IFC ECA.

Fushat e zbatimit të reformave dhe aktivitetet e veçanta që do të zbatohen brenda CEFTA në periudhën 2021-2024 u dakorduan përmes diskutimit, për përmirësimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në fushën e tregtisë në nivel rajonal dhe uljen e kohës dhe kostove në shkëmbimin tregtar. Plani aktual shumëvjeçar i veprimit për Zonën ekonomike rajonale (MAP REA) po rishikohet duke konstatuar arritjet aktuale të këtij plani dhe duke propozuar masa dhe aktivitete të reja për reformat që duhet të sigurojnë integrimin e rajonit në disa fusha, përfshirë lehtësimin e lëvizjes së lirë të mallrave.

Takimi përfshiu tema që përqendroheshin në disa fusha të tilla si: mirëmbajtja e korridoreve të gjelbërta, kontrollet e forcuara, njohja reciproke (duke iu referuar prezantimit të konceptit të Operatorit të autorizuar ekonomik), menaxhimi i rrezikut, Sistemi elektronik i shkëmbimit të të dhënave SEED +, pajtueshmëria dhe bashkëpunimi me BE-në (rregullat e origjinës dhe OAE, transparenca).

1
1
2
2
4
4
5
5
Previous Next Play Pause
1 2 3 4