Gratë përbëjnë rreth gjysmën e popullsisë së botës. Bazuar në këto të dhëna, duhet pritur që gjysma e përfitimeve të procesit të zhvillimit u shkon grave dhe gjysma tjetër burrave. Por realiteti është ndryshe. Menaxherët, si dhe popullata e përgjithshme, ende besojnë fuqimisht se suksesi menaxherial lidhet me karakteristikat e meshkujve. Në nivelin kolektiv, fuqia është aftësia për të kombinuar burime të ndryshme të fuqisë individuale për të arritur ndryshimin, domethënë përfitime më të mëdha për kolektivin sesa për individin. Dhe individi është po aq i fuqishëm dhe i aftë, qoftë mashkull apo femër.

Drejtoria e doganave është në bashkëpunim dhe koordinim të vazhdueshëm me Ministrinë e transportit dhe lidhjeve, posaçërisht për realizimin e të gjitha punëve ndërtimore (ndërtim, rindërtim) që kryhen në pikat kufitare - për të cilat DD ka kompetenca ligjore. Me rëndësi të veçantë në promovimin e pikave të kalimeve kufitare janë rrugët hyrëse të cilat janë kusht për qarkullim të papenguar të mallrave dhe udhëtarëve dhe janë nën kompetencat e Ministrisë së transportit dhe lidhjeve.

Ne punojmë së bashku me inspeksionet si në pikat kufitare ashtu edhe në zyrat e brendshme doganore. Bashkëpunimi duhet të intensifikohet dhe përmirësohet në mënyrë që cilësia të shprehet gjithnjë e më shumë, theksoi drejtori Sugareski në takimin e sotëm me drejtorin e Inspektoratit të  tregut, z. Stojko Paunovski.

Vizita e punës së degës doganore Shtip që sot e bëri drejtori Sugareski ishte me qëllim që të njihej me projektet aktuale dhe të planifikuara, si dhe me kapacitetet operacionale dhe nevojat e njësive organizative brenda kësaj dege doganore.

Gjatë javës dy muajve të kaluar, nëpunësit doganorë kanë zbuluar më shumë tentime për kontrabandë të mallit të ndryshëm, ku përkohësisht janë mbajtur ilaçe, stoli, veshmbathje, mall teknik, preparate kimike, cigare, automjete me bunkerë, targa regjistrimi, deviza, falsifikime, orë, puro dhe pjesë për biçikleta.

Drejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së doganave, Goran Sugareski, së bashku me një ekip të punësuarish, u takuan me Nikola Bertolini - Shefi i bashkëpunimit në Delegacionin e Bashkimit Evropian në Shkup (DEU). Takimi diskutoi mbi zbatimin e tanishëm, si dhe aktivitetet për programimin e projekteve të ardhshme të mbështetura nga fondet e BE-së.

Falë bashkëpunimit që është ndërtuar në periudhën e kaluar, përfaqësuesit doganor janë bërë bashkëpunëtorët më të afërt të Drejtorisë së doganave dhe kanë një rol kryesor në zbatimin e procedurave të shpejta dhe efikase doganore.

Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut më datë 10.02.2021 ka ngritur padi penale në Prokurorinë themelore publike në Gjevgjeli kundër dy personave juridikë me seli në Tetovë dhe Gjevgjeli dhe kundër 3 personave përgjegjës, për shkak të dyshimit të arsyeshëm për kryerjen e veprës penale “Tregëti të paligjshme me produkte të ndërmjetme, alkooli etilik dhe të mirat e duhanit, respektivisht mallra", vepër e dënueshme sipas nenit 60, paragrafit 5 dhe paragrafit 6 në lidhje me paragrafin 1 të Ligjit për Akcizat.

Drejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së doganave Goran Sugareski dhe Drejtori i Drejtorisë së policisë financiare Arafat Muaremi, në takimin e sotëm të punës riafirmuan angazhimin për të luftuar krimin e organizuar financiar si një qëllim të përbashkët të të dy institucioneve.

Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka përfunduar me sukses procedurën për vërtetimin ndërkombëtar të Programit për Operatorin e autorizuar ekonomik (OAE). Në raportin e vlerësuesve ndërkombëtarë nga vendet anëtare të CEFTA-s, Sekretariati i CEFTA-s, Komisioni Evropian dhe ekspertët e GIZ-it, Programi OAE i Republikës së Maqedonisë së Veriut u vlerësua me nivelin më të lartë, i cili konfirmoi se është harmonizuar ligjërisht me Legjislacioni i BE-së, dhe procedurat dhe proceset janë në përputhje me standardet ndërkombëtare të BE-së dhe Organizatës botërore të doganave.

Me njohjen ndërkombëtare, OAE e Maqedonisë, përveç përfitimeve në vendin tonë, do të ketë përfitime të mëdha në vendet CEFTA, siç janë ndryshimet prioritare të kalimit të kufirit, më pak kontrolle, shmangia e dorëzimit të dyfishtë të dokumenteve, trajnimi falas.

Procedura për njohjen ndërkombëtare filloi në qershor të vitit 2020 dhe Republika e Maqedonisë së Veriut është shteti i parë në CEFTA që merr njohje ndërkombëtare.

Kjo njohje është një konfirmim i angazhimit të Drejtorisë së doganave për të ndërtuar një partneritet me komunitetin e biznesit dhe krijimin e kushteve për kalimin më të shpejtë të kufirit dhe lehtësimin e procedurave doganore.

Një listë e kompanive që janë një Operator i autorizuar ekonomik mund të lexohet në lidhjen vijuese:

https://customs.gov.mk/index.php/mk/biznis-zaednica-mk/aeo-mk/1989-spisok-na-ovlasteni-ekonomski-operatori