Në Raportin e këtij viti për klimën investuese në vend të Departamentit Amerikan të Shtetit, Drejtoria e Doganave vlerësohet lart në pjesën e digjitalizimit me krijimin e sistemeve elektronike, të cilët kontribuojnë në proceset e automatizuara të doganimit elektronik - proces ky që ju mundëson subjekteve afariste të ndjekin statusin e aplikacioneve të tyre dhe maksimalisht të zvogëlojnë mundësinë e korrupsionit. Në Raport theksohet se nuk ka asnjë politikë diskriminuese për eksport-import që prek investitorët e huaj dhe pothuajse 96 për qind e tregtisë së jashtme është e pakufizuar. 

Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Drejtoria e përgjithshme e doganave e Republikës së Shqipërisë me një event të përbashkët qendror në pikën e kalimit kufitar Kafasan të organizuar nga USAID shënuan zbatimin e projektit “Forcimi i efikasitetit të pikave të përbashkëta kufitare Kafasan – Qafëthanë dhe transport, bashkëpunimi ndërkufitar dhe investimet”si një grant i aprovuar nga Programi i zhvillimit ekonomik, menaxhimit dhe rritjes së ndërmarrjeve të USAID-it.

Zëvendësdrejtori i Drejtorisë së Doganave të Maqedonisë së Veriut, z.Muarrem Asani sot realizoi takim protokollar me z. Martin Kranih, Oficer doganor për lidhje i Republikës Federale të Gjermanisë, njëherësh përgjegjës për Maqedoninë e Veriut, Bullgarinë dhe Rumaninë.

 

Drejtoria e  Doganave  me mbështetjen e USAID Economic Development, Governance and Enterprise Growth (EDGE) Project  në periudhën prej 06-09.07.2021 organizoi një trajnim rajonal në temë   Post Kontrollet  sistemore  të importuesve dhe eksportuesve të mëdhenj.

Zyra Nacionale e Dhomës Ndërkombëtare Tregtare në Shkup në bashkëpunim me Drejtorinë e Doganave të RMV-së, sot përmes një video-konference, u mbajt  punëtori në temë "Zbatimi i praktikave më të mira ndërkombëtare për menaxhimin me korrupsionin". 

Sot në hapësirat e Drejtorisë Doganore të Republikës së Maqedonisë sëVeriut, zëvendës drejtori i Drejtorisë Doganore, z. Muarem Asani, mbajti takim me zyrtarë të lartë të Ambasadës Britanike në Shkup, z. Sajmon Vudok, Oficer për lidhje të krimitfiskal për Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut.

 

Gjatë periudhës 05 - 09.07.2021, Drejtoria e doganave me mbështetjen e Shoqërisë gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar (GIZ) përmes një video konference organizon trajnim mbi Menaxhimin me rreziqe te Operatorët e autorizuar ekonomik.

Takimi i 11-të i Komitetit të përbashkët PAM përmes lidhjes në distancë u mbajt në 1 korrik 2021 me të gjitha vendet që i bashkohen Konventës PAM. Komiteti i përbashkët i rregullave preferenciale të origjinës së Konventës Pan-Mesdhetare (PAM) mbahet dy herë në vit dhe ky komitet merr vendime në lidhje me rregullat e origjinës brenda konventës.

Zëvendësdrejtori i Drejtorisë së Doganave, z. Muarem Asani, i shoqëruar nga ndihmësit z. Ilija Janoski, z. Zlatko Veterovski bashkërisht morën pjesë në Takimin e 6-të joformal të drejtorëve të përgjithshëm dhe zyrtarëve të lartë të drejtorive të doganave nga Ballkani Perëndimor që u mbajt në Tiranë, Shqipëri.

Zyrtarë të lartë të Drejtorisë së doganave morën pjesë në takimin e 138-të të Këshillit të bashkëpunimit doganor të Organizatës botërore të doganave (OBD). OBD është një qendër e njohur ndërkombëtarisht e ekspertizës doganore dhe ka një rol kryesor në zhvillimin, promovimin dhe zbatimin e sistemeve dhe procedurave moderne doganore. Takimi mbahet përmes lidhjes me video konferencë nga 24-26 qershor 2021.