Dje në Shkup është mbajtur një ngjarje për prezantimin e përfitimeve dhe rezultateve të arritura deri më tani nga twining projekti, të cilit iu drejtuan ambasadorja e Republikës së Kroacisë-Nives Tiganj dhe ambasadori i Republikës së Austrisë-Georg Voutsas, shef i Departamenti i Bashkëpunimit në Unionin e Delegacionit Evropian-Stephen Hudolin dhe zëvendësministri i Financave-Filip Nikoloski.

Drejtoresha Sllavica Kutirov sot ka takuar drejtorin e Drejtorisë së Doganave të Republikës së Kroacisë Mario Demiroviq, në të cilin takim është biseduar për vazhdimin dhe intensifikimin e bashkëpunimit të ndërsjellë duke shkëmbyer përvoja në disa fusha dhe tema aktuale të punës doganore. Janë diskutuar edhe temat nga projekti i përbashkët i Twining: “Përmirësimi i mbledhjes së të hyrave, politikat tatimore dhe doganore”, ku nëpunësit e Drejtorisë së Doganave kanë mundësi të marrin ndihmë nga ekspertë nga Kroacia dhe Austria në zbatimin e aktiviteteve zhvillimore në përputhje me Planin akcionar.

Drejtorët e të dy organeve doganore shkëmbyen përvoja për aktivitetet që lidhen me modernizimin e pikave kufitare më të ngarkuara dhe terminaleve të brendshme doganore, me qëllim lehtësimin e tregtisë, si dhe metodat për përmirësimin e kapaciteteve dhe organizimit të shërbimit. Gjithashtu temë bisede ishin edhe projektet aktuale të realizuara nga Drejtoria e Doganave, me qëllim të thjeshtimit të procedurave doganore, përmirësimit të kapaciteteve për kontroll dhe kontroll doganor pas zhdoganimit, uljen e kohës së pritjes së kufirit për operatorët ekonomikë, si dhe shkëmbimin e të dhënave ndërinstitucionale në nivel ndërkombëtar dhe kombëtar.

Në takimin e sotëm u theksua partneriteti strategjik afatgjatë ndërmjet dy institucioneve, i cili konfirmoi përpjekjet për bashkëpunim në të ardhmen, përmes aplikimit të praktikave më të mira për afrimin e Drejtorisë së Doganave me doganat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.

 

 

    

    

 

10206202248
2020620224489
3020620224865
Previous Next Play Pause
1 2 3

 

Drejtoria e Doganave i njofton prodhuesit, importuesit, shitësit me shumicë dhe pakicë se në përputhje me Vendimin për përcaktimin e çmimeve më të larta me pakicë të derivateve të naftës dhe derivateve të transportit numër 02-1449/1 të datës 31.05.2022 të Reppublikës së Maqedonisë së Veriut shuma e përgjithshme e akcizës duke filluar nga ora 00:01 e datës 01.06.2022 është:

Në pritje të periudhës së pushimeve verore dhe frekuencës së rritur të udhëtarëve, a me qëllim të sigurimit të lëvizjes së shpejtë të qytetarëve përmes vendkalimeve kufitare, Drejtoria doganore informon:

  • Malli që gjendet në bagazhin personal të udhëtarit  dhe është për nevojat personale lirohet nga pagesa e detyrimeve të importit në vlerë deri në 350 euro në kundërvlerë në denarë.
  • Lejohet importi dhe eksporti i produkteve të duhanit: 200 cigare, ose 100 cigare puro
  • Lejohet futja e parfumeve 50 gram dhe ujë tualeti 0,25 litra.
  • Udhëtarët lirshëm (pa lajmërim) mundë të fusin para në valutë dhe çeqe të cilat janë në valutë të huaj në kundërvlerë deri në 10,000 euro. Mbi 10,000 euro, udhëtarët janë të detyruar ti lajmërojnë. Rregullat janë të njëjta për banorët rezident dhe jorezidentët.
  • Rezidentët  (personat me vendbanim të rregulluar) munden lirshëm të nxjerrin para të huaja dhe çeqe që janë në valutë të huaj  në kundëvlerë deri  2000 euro. Nga 2.000 deri në 10.000 euro, vetëm nëse raportojnë shumën e parave të huaja  dhe çeqeve në organet doganore kompetente. Pastaj duhet të dorëzojnë vërtetim nga banka ose këmbimorja e autorizuar për blerjen e parave të huaja efektive  ose të bazuara në vërtetim nga banka për tërheqjen e devizeve (parave të huaja efektive) nga llogaria personale devizore. Rezidentët nuk mund të bartin para të huaja efektive dhe çeqe në valutë të huaj në kundërvlerë që tejkalon 10 000 euro.

Informacione më të detajuara nga Tanja Ilijoska – Drejtuese e njësisë doganore Gjevgjeli, në linkun e mëposhtëm:

https://www.youtube.com/watch?v=hq1dt8t46M4

 

Përfaqësuesit e Drejtorisë Doganore të Republikës së Maqedonisë së Veriut gjatë kësaj jave realizuan një vizitë studimore në Drejtorinë doganore të Republikës së Kroacisë, në kuadër të aktiviteteve të Twining projektit  "Përmirësimi i  të hyrave të paguara, politikës tatimore dhe doganore", mbështetur nga Bashkimi Europian.