Pas marrjes së njoftimi  nga autoritetet e Kosovës, ju informojmë se për shkak të  punimeve të ndërtimit në autostradën Shkup-Prishtinë, më saktësisht nga pika kufitare e Kosovës ("Hani Elezi" – Kaçanik), trafiku në të dy drejtimet do të ndërpritet për hyrjen dhe daljen nga Kosova,  në ditët:

- më 7 dhjetor 2018. në kohë nga ora 9:00h - 12:00h. dhe nga ora 14:00h deri në ora 17:00h

- më 8 dhjetor, në kohë prej orës 07:00h. - deri në ora 17:00h.

Formalitetet doganore të  njësisë doganore Bllacë  do të jenë të vështira dhe me ndërprerje të caktuara.

 

 

      

  

Lehtësimi i procedurave doganore administrative dhe përshpejtimi i transportit ndërkufitar të mallrave janë vetëm disa nga përfitimet e futjes së konceptit të Operatorit Ekonomik të Autorizuar, përfunduan  Zëvendëskryeministri për Çështjet Ekonomike Dr. Koço Angjushev dhe Drejtori i Drejtorisë Doganore Gjoko Tanasoski në punëtorinë e sotmë të katërt me radhë, ku përpara  komunitetit të biznesit është prezentuar koncepti i cili për herë të parë është futur në Republikën e Maqedonisë.

Më 26 nëntor 2018, në Drejtorinë Doganore u mbajt një takim i Organit Këshillëdhënës ku përfaqësuesve të komunitetit të biznesit iu prezantua sistemi i ri për përpunimin e deklaratave doganore dhe dokumenteve të akcizës duke filluar kështu epokën e digjitalizimit të Drejtorisë Doganore.

Gjatë dy javëve të fundit, doganierët zbuluan më shumë tentativa për kontrabandë të mallrave të ndryshme, ku përkohësisht u  konfiskuan  veshje, cigare elektronike, telefona  celularë, orë  dore, argjend, vaj motorik, pjesë të makinave, targa të regjistrimit, instrumente dentare dhe materiale, cigare dhe raki shtëpie.

Më 22 nëntor  2018, në zyrat e Drejtorisë doganore, përpara komunitetit të biznesit  është prezentuar sistemi, koncepti dhe zbatimi i Mjedisit tarifor të integruar (MIT).