Në vendkalimin kufitar Deve Bair, doganierët kanë ndalur  një tentim për kontrabandë të narkotikëve, është zbuluar dhe ndaluar kontrabandë të 10 kg mariuhanë.

Gjatë javës së kaluar, doganierët kanë ndalur shumë tentime për kontrabandë të mallrave të ndryshme dhe përkohësisht janë konfiskuar cigare, puro, thika për puro, parfume,  deviza dhe pajisjet për sistemet e mbikqyrjes video.

Drejtoria doganore e RM, duke vepruar sipas parregullsive të konstatuara, në muajt janar dhe shkurt 2018 deri te prokuroritë publike kompetente ka parashtruar 11 kallëzime penale kundër 4 personave juridik dhe 10 kundër personave fizik, për shkak dyshimit se kanë kryer vepra penale “Prodhim i paautorizuar dhe lëshimi në qarkullim i narkotikëve, substancave psikotrope dhe prekursorëve”. “Kontrabandë”, “Falsifikimi i dokumenteve”, dhe “Shkelja e të drejtave nga pronësia industriale dhe përdorimi i pautorizuar i kompanisë në emër të personi tjetër” 

Drejtoria doganore vazhdimisht i përmirëson proceset e brendëshme me qëllim mbrojtjen e interesave financiare të RM, lehtësimin e tregtisë ndërkombëtare me modernizimin e mëtutjeshëm të shërbimit doganore dhe thjeshtëzimin e procedurave doganore, mirmbajtjen dhe përparimin e një mjedisi konkurues ekonomik, si dhe realizimin e politikave ekonomike të Qeverisë së RM.

Në javën e kaluar, doganierët kanë ndalur tentim për kontrabandë të mariuhanës dhe kanë zbuluar një mashtrim dhe disa tentime për kontrabandë të mallrave të ndryshme, ku përkohësisht janë mbajtur deviza, veshje dhe rripa për shtërngimin e ngarkimit.