Në Aeroportin e Shkupit në Shkup, Drejtoria Doganore, në bashkëpunim me Ministrinë e punëve të  Brendshme, ndaloi edhe një tentim të  kontrabandës së drogave narkotike. Është zbuluar dhe konfiskuar rreth 2 kg kokainë.

Pas marrjes së njoftimi  nga autoritetet e Kosovës, ju informojmë se për shkak të  punimeve të ndërtimit në autostradën Shkup-Prishtinë, më saktësisht nga pika kufitare e Kosovës ("Hani Elezi" – Kaçanik), trafiku në të dy drejtimet do të ndërpritet për hyrjen dhe daljen nga Kosova,  në ditët:

- më 7 dhjetor 2018. në kohë nga ora 9:00h - 12:00h. dhe nga ora 14:00h deri në ora 17:00h

- më 8 dhjetor, në kohë prej orës 07:00h. - deri në ora 17:00h.

Formalitetet doganore të  njësisë doganore Bllacë  do të jenë të vështira dhe me ndërprerje të caktuara.

 

 

      

  

Lehtësimi i procedurave doganore administrative dhe përshpejtimi i transportit ndërkufitar të mallrave janë vetëm disa nga përfitimet e futjes së konceptit të Operatorit Ekonomik të Autorizuar, përfunduan  Zëvendëskryeministri për Çështjet Ekonomike Dr. Koço Angjushev dhe Drejtori i Drejtorisë Doganore Gjoko Tanasoski në punëtorinë e sotmë të katërt me radhë, ku përpara  komunitetit të biznesit është prezentuar koncepti i cili për herë të parë është futur në Republikën e Maqedonisë.

Më 26 nëntor 2018, në Drejtorinë Doganore u mbajt një takim i Organit Këshillëdhënës ku përfaqësuesve të komunitetit të biznesit iu prezantua sistemi i ri për përpunimin e deklaratave doganore dhe dokumenteve të akcizës duke filluar kështu epokën e digjitalizimit të Drejtorisë Doganore.

Gjatë dy javëve të fundit, doganierët zbuluan më shumë tentativa për kontrabandë të mallrave të ndryshme, ku përkohësisht u  konfiskuan  veshje, cigare elektronike, telefona  celularë, orë  dore, argjend, vaj motorik, pjesë të makinave, targa të regjistrimit, instrumente dentare dhe materiale, cigare dhe raki shtëpie.