Më 17 dhjetor 2018, Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me Administratën Doganore të Republikës së Maqedonisë, kapi 550 kg drogë-marihuanë në pikën kufitare Bogorodicë gjatë kontrollit të një kamioni.

Drejtoria doganore vazhdon me aktivitetet për vënien në funksion të sistemit të ri të përpunimit të dokumenteve doganore dhe përpunimit të dokumenteve të akcizave (CDEPS).

Vendimi për harmonizimin dhe ndryshimin e tarifës doganore për vitin 2019 është publikuar në Gazetën zyrtare nr.  227 nga data 12.12.2018.

Delegacioni  i Drejtorisë Doganore të Republikës së Maqedonisë më 11.12.2018 në Beograd mori pjesë në konferencë ndërkombëtare në kuadër të projektit "Përshpejtimi i përparimit të politikave efektive tatimore për duhan në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme".

Më 13 dhjetor të vitit  2018, drejtori i  Drejtorisë Doganore z. Gjoko Tanasoski në Ministrinë e punëve të brendshme, mori pjesë në dorëzimin ceremonial  të një donacioni të pajisjeve dhe automjeteve, të cilat do të përdoren nga njësitë organizative kompetente të Ministrisë së punëve të brendshme dhe nga  institucionet tjera  kompetente në vend, duke përfshirë edhe Drejtorinë doganore të Republikës së Maqedonisë.